مقاله ها
نویسنده : علیرضا مرادی خجسته
نویسنده : مرضیه امیری
نویسنده : دكتر صدیقه خورشید ـ دكتر محمدسعید تسلیمى ـ دكتر كامبیز بدیع ـ دكتر كارو لوكس ـ دكتر احمد جعفرنژاد
نویسنده : دكتر منصور مومنی ـ علیرضا شاقوزایى
نویسنده : محمد حسن مجتبائی دانشگاه صنعتی مالك اشتر عضو هئیت علمی گروه خلاقیت ، نوآوری مجتمع ICT
نویسنده : امین حكیم، حمید حكیم _ دانشگاه امام حسین (ع)- دانشكده و پژوهشكده علوم دفاعی و امنیت ملی
نویسنده : محمد علی هاتفی _ پژوهشگاه صنعت نفت
نویسنده : رحیم معصومی ، علیرضا حاتم نیا
نویسنده : مصطفی خانزادی-رضا عباس نیا-مجتبی مغربی-جلال ایوبی نژاد
نویسنده : دکتر داوود کریمی دستجردی - تورج کریمی
نویسنده : رضا دارابی
نویسنده : محمد عبدالشاه-مهدی ترابی -علی جهان
نویسنده : سحر میرشاهی
نویسنده : Robert A.Dunlap
نویسنده : دکتر مجید سلیمی دانشگر
نویسنده : Dr. Thorsten Ploss، Roland Berger Strategy Consultants
نویسنده : محسن عابدینی
نویسنده : همت ویسی
نویسنده : محمد حسن مجتبائی
نویسنده : فرزاد طرهانی، حسن خدمتی
نویسنده : امین حكیم، حمید حكیم
نویسنده : رحیم معصومی، علیرضا حاتم نیا
نویسنده : صادق شهبازی، بهروز شهریاری
نویسنده : محمد علی هاتفی پژوهشگاه صنعت نفت
نویسنده : سید محمد حسن صحرائیان
نویسنده : دكتر سیامك نوری-مهندس محمود كریمی