مقاله ها
نویسنده : رمضان علیزاده
بازدید : 1625
چکیده: مطالعات نشان داده اند که کارآفرینان در مقایسه با دیگر مردم،تفاوت های اساسی باهم دارند. بعبارت دیگر در اینجا فرض می شود که کارآفرینان دارای ویژگی هایی هستندکه زیر بنای رفتار و موفقیت آنان را شکل می دهد. این در حالی است که دیگران فاقد این ویژگیها هستند. هدف از اینگونه تحقیقات شناسایی ویژگی هایی است که افراد را قادر می سازد تا به تأسیس یا رشد شرکت های جدید اقدام کنند. کلیه تحقیقات و مطالعاتی که به شناسایی ویژگیها، تفاوت قائل شدن بین کارآفرینان و غیرکارآفرینان، و یافتن تفاوتهای بین کارآفرینان از دیگران مربوط می شود، در این رویکرد جای می گیرند. آنچه که در این رویکرد محققین به دنبال آن هستند در واقع فردی نمودن و یا نسبت دادن تمامی فعالیت های حوزه کارآفرینی به شخص می باشد.
برای دریافت مکانسیم های شناختی، عامل متمایزکننده کارآفرینان از دیگران. روی لیسنک ذیل کلیک کنید ...

طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود