مقاله ها
نویسنده : امیر قضائی
نویسنده : امیر قضائی
نویسنده : امیر قضائی
نویسنده : امیر قضائی
نویسنده : E. SHIVANIAN، E. KHORRAM AND A. GHODOUSIAN
نویسنده : E. G. MANSOORI، M. J. ZOLGHADRI AND S. D. KATEBI
نویسنده : W. PEDRYCZ
نویسنده : M. EFTEKHARI، M. J. ZOLGHADRI AND S. D. KATEBI
نویسنده : J. M. CADENAS AND J. L. VERDEGAY
نویسنده : M.A. SEYYEDI، M. TESHNEHLAB AND F. SHAMS
نویسنده : Y. S. KIM AND Z. ZENN BIEN
نویسنده : J. J. BUCKLEY، K. D. REILLY AND L. J. JOWERS
نویسنده : S.-P. LI، Z. FANG، J. ZHAO
نویسنده : SAFAR HATAMI، BABAK N. ARAABI، and CARO LUCAS
نویسنده : K. HIROTA، H. NOBUHARA، K. KAWAMOTO AND S.-I. YOSHIDA
نویسنده : R. A. ALIEV، B. G. GUIRIMOV AND R. R. ALIEV
مترجم : علیرضا صالحی
مترجم : هومن تحویلداری‌
نویسنده : بهروز نوعی پور
مترجم : میثاق محمدی ‌زاده
مترجم : امیر یاری
مترجم : امین صفایی
مترجم : آرش مدنی علمداری
مترجم : افسانه دشتی‌
مترجم : حامد تكمیل
مترجم : میثاق محمدی‌ زاده‌
مترجم : مسعود پاك‌نظر
نویسنده : بهروز نوعی پور
مترجم : رضا نبوتی
مترجم : آرش مدنی علمداری