صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
طراحي کاتالوگ و انواع ست اداري طراحي بنرتبليغاتي فلش
عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان مشارکت اعضاي تعاوني‏هاي توليدي استان تهران
تعداد بازدید : 651
 
 در پژوهش پيمايشي حاضر، عوامل اجتماعي مؤثر بر مشارکت در تعاوني‏هاي توليدي (صنعتي و کشاورزي) استان تهران بررسي شده است. داده ‏ها با استفاده از پرسش‏نامة محقق ‏ساخته‏ اي که روايي و پايايي آن قبلاً برآورد شده بود جمع آوري شد. جامعة آماري اين تحقيق شامل کليه اعضاي تعاوني‏ هاي استان تهران به تعداد 16960 عضو بوده است. از بين اين تعداد، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه ‏گيري خوشه‏ اي چندمرحله‏ا ي،400 نفر براي پاسخ به پرسش‏نامه‏ ها انتخاب شدند. يافته ‏ها نشان داد که ميزان مشارکت در تعاوني‏ هاي توليدي استان تهران، با ميانگين 46 از 100، در حد پايين است. ميزان مشارکت اعضا در تعاوني ها به ترتيب از متغيرهاي سرمايه اجتماعي، باورهاي مشترک، پايگاه اجتماعي، سود دريافتي از تعاوني، آگاهي از اصول تعاوني و ميزان استقلال تعاوني از دولت تأثير مثبت و معني‏ دار مي پذيرد. همچنين اعضاي زن در مقايسه با مردان مشارکت بيشتري در تعاوني دارند. در کل، متغيرهاي مذکور قادرند 44% تغييرات ميزان مشارکت را تبيين کند.  اين مقاله از پايان نامه ي مقطع دکتراي جامعه شناسي گرايش بررسي مسايل اجتماعي ايران با استاد راهنمايي دکتر حميد انصاري و مشاوره ي زنده ياد نصرالله پور افکاري و سيد علي هاشميان فر ، استخراج شده است.
 
نویسنده: مهران جورابلو دانش آموخته ي دکتراي جامعه شناسي
مترجم :
منبع : فصلنامه ي علمي پژوهشي تعاون و کشاورزي
تاریخ : پاييز 1393
مطالب مرتبط
 
 بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشارکت اعضاي تعاوني‏هاي توليدي کشاورزي و مقايسة آن با تعاوني‌هاي توليدي صنعتي در استان تهران
 بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشارکت اعضاي تعاوني‏هاي توليدي کشاورزي و مقايسة آن با تعاوني‌هاي توليدي صنعتي در استان تهران
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد