صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
ترجمه اسناد و مدارک چيني شما به فارسي در کانون مترجمين زبان چيني
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشارکت اعضاي تعاوني‏هاي توليدي کشاورزي و مقايسة آن با تعاوني‌هاي توليدي صنعتي در استان تهران
تعداد بازدید : 609
 
  اين پژوهش پيمايشي بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشارکت اعضاي تعاوني‎هاي توليدي کشاورزي و مقايسة آن با تعاوني‎هاي صنعتي در استان تهران است. به اين منظور، داده‏ ها با استفاده از پرسش‏نام? محقق ساخته جمع ‏آوري شد. جامع? آماري اين پژوهش کلي? اعضاي تعاوني‏ هاي استان تهران يعني16960 عضو بوده است. از ميان اين تعداد، 400 نفر با استفاده از روش نمونه ‏گيري خوشه ‏اي چند مرحله ‏اي براي پاسخ به پرسش‏نامه ‏ها انتخاب شدند. يافته‏ ها نشان داد که ميزان مشارکت در تعاوني‏ هاي توليدي استان تهران با ميانگين 46 از  100 در حد پايين است. در مقام مقايسه، مشارکت در تعاوني‏ هاي صنعتي با ميانگين 52 بيشتر از مشارکت در تعاوني‏ هاي کشاورزي با ميانگين 37 است. ميزان مشارکت اعضا در تعاوني‏ ها به ترتيب با متغيرهاي سرماي? اجتماعي، باورهاي مشترک، آگاهي از اصول تعاوني، ميزان ذهنيت وابسته به دولت (دولت‏ گرايي) اعضاي تعاوني، سود دريافتي از تعاوني و پايگاه اجتماعي اعضاي تعاوني همبستگي معني‏ دار دارد. در کل، متغيرهاي مذکور قادرند 39% تغييرات ميزان مشارکت اعضاي تعاوني‏هاي‏ کشاورزي را پيش بيني کنند. گفتني است از نظريه‏ هاي مشارکت و سرماي? اجتماعي براي تبيين يافته‏ ها استفاده شد. اين مقاله از پايان نامه ي مقطع دکتراي جامعه شناسي گرايش بررسي مسايل اجتماعي ايران با استاد راهنمايي آقايان دکتر حميد انصاري، زنده ياد نصرالله پورافکاري و با مشاوره ي آقاي دکتر سيد علي هاشميان فر ، استخراج شده است.
 
نویسنده: مهران جورابلو دانش آموخته ي دکتراي جامعه شناسي
مترجم :
منبع : فصلنامه ي علمي پژوهشي تعاون و کشاورزي
تاریخ : بهار 1394
مطالب مرتبط
 
 بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشارکت اعضاي تعاوني‏هاي توليدي کشاورزي و مقايسة آن با تعاوني‌هاي توليدي صنعتي در استان تهران
 عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان مشارکت اعضاي تعاوني‏هاي توليدي استان تهران
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد