دانش آی آر
(8) دايـره المـعـارفـهـا : ديكشنري چندمنظوره
تعداد بازدید : 150
http://www.rhymezone.com/ این دیكشنری است كه شما می توانید در آن قافیه ها ، مترادفها ، هم معنی ها ، همخوانها و حتی تصاویر لغاتی كه تایپ می كنید را بیابید
تاریخ درج : 1385/2/24
منبع خبر :
نام : شهر :