دانش آی آر
پس از ماهها بمباران يک هدف راديواکتيو توسط اتمهاي سنگين عنصر 118مجددا کشف شد
تعداد بازدید : 129
-
تاریخ درج : 1386/1/8
منبع خبر :
نام : شهر :