دانش آی آر
تعاون سامانه اي عقلاني _ قانوني براي مقاوم سازي اقتصاد
تعداد بازدید : 485
در حالی که سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " نام گرفت ، تعاون یکی از سه رکن اقتصاد ملی ، سامانه ای عقلانی _ قانونی می تواند بستری برای تجمیع سرمایه های خرد ، به شمار آید تا با افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ، ضمن مقاوم نمودن آن در برابر لرزه های ناشی از جهانی سازی، بتواند به پویایی و توسعه ی کشور، کمک نماید .قانون تعاون  با انسان سالاری به جای قدرت  سالاری و سرمایه سالاری ، زمینه را به گونه ای فراهم می کند که برای تضارب اندیشه ها و هم اندیشی برای توسعه ی اعضا ، مردم یک کشور و در مجموع کل بشریت با هدف به ظهور رسیدن استعدادها ، از همه ی ظرفیت ها ، فارغ از رنگ پوست و نژاد یا جنسیت و زبان ، بهره گیری شود .
شناساندن فرصت های کار جمعی و آموزش آن به دانش آموزان،  دانشجویان و دانش آموختگان، گامی موثر در تقویت اقتصاد ملی به شمار می آید که می بایست مستمر و هدفمند صورت پذیرد . 
تاریخ درج : 1395/03/02
منبع خبر :
نام : شهر :