دانش آی آر
طراحي هتل گاندي تهران
تعداد بازدید : 1680

شته، رتبه اول مسابقه طراحی هتل گاندی تهران را کسب کند.

 مدیریت این پروژه بر عهده محمد مجیدی با زیر بنای کل این پروژه نیز 12687 مترمربع می باشد.

 مسابقه پروژه هتل گاندی در بهار 1389 به صورت خصوصی برگزار شد. برخلاف روال معمول مسابقات، جواز این پروژه قبل از برگزاری مسابقه اخذ شده و کارفرما از طرحی که بر اساس آن جواز گرفته بود رضایت نداشت.

 


بدین ترتیب مسابقه با هدف بهبود بخشیدن به طرح قبلی برگزار شد.

 

 

در امتداد برنامه، مسابقه گروه ما با سه چالش مهم روبرو بود، روش برخورد ما با این موارد و نحوه حل آن ها در رسیدن به محور اصلی فرآیندطراحی پروژه تعیین کننده بود.اولین چالش ما در تحلیل برنامه این بود می توانیم پروژه را به دو ساختمان مجزا تقسیم کنیم.اولی، هتل با ملزومات و متعلقات آن و دومی بیشتر شامل فضاهای عمومی مانند فضاهای تجاری بود. فضای تجاری از دید کارفرما بخش اصلی مهم پروژه بود که به دلیل دفن شدن در زمین ناشی از شیب تند خیابان، به کم اهمیت ترین موضوع در دید اول تبدیل شده بود.

 

 

بنابراین احیای بخش تجاری به عنوان چالشی دیگر برای گروه طراحی مطرح شد، که از طریق امتداد شهر در درون بخش تجاری تحقق یافت. چالش آخر از درون خود پروژه برمی آمد. برنامه فضای داخلی هتل می توانست مورد تجدید نظر قرار گیرد.

 

 

 برنامه توسط گروه طراحی ما تغییر داده شد که موارد چند به آن افزوده شد. علاوه بر موارد گفته شده، مورد دیگری حین پرداختن به مسائل کالبدی پروژه روشن شد که باید در فرآیند طراحی پروژه مورد توجه قرار می گرفت. جبهه غربی پروژه در مجاورت با همسایه مجاور، کاملا مسدود شده بود و این موضوع منجر به ایجاد یک نمای بسته شهری با ارتفاع 15 طبقه می شد. با توجه به موقعیت خاص پروژه که از نقاط مختلف شهر قابل رویت بود، نحوه سازماندهی فضاهای اقامتی داخل هتل، این امکان را فراهم کرد تا در جبهه غربی نیز ارتباط ساختمان با شهر قطع نشود و جبهه غربی به یک نمای فعال تبدیل شود.

تاریخ درج : 1390/05/24
منبع خبر : damatajhiz.com
نام : شهر :