دانش آی آر
دانشمندان، دستگاهي اختراع كرده اند كه با ثبت صداها در عمق زمين، به آن ها امكان مي دهد زمين لرزه را حتي ساعت ها قبل از وقوع آن ، پيش بيني كنند
تعداد بازدید : 512

امید به پیش بینی زمین لرزه افزایش یافت

دانشمندان به دستاوردهای جدیدی در پیش بینی زمین لرزه دست یافتند.

به گزارش مونیتورینگ شبكه خبر، دانشمندان، دستگاهی اختراع كرده اند كه با ثبت صداها در عمق زمین، به آن ها امكان می دهد زمین لرزه را حتی ساعت ها قبل از وقوع آن ، پیش بینی كنند و به این ترتیب، از خطر آن بكاهند.

 

در آزمایشی كه دانشمندان در كالیفرنیا، از اصلی ترین كانون های زمین لرزه در آمریكا، روی این دستگاه انجام دادند، توانستند یك زمین لرزه خفیف را به مدّت ده ساعت قبل از وقوع ، پیش بینی كنند.

تاریخ درج : 1387/11/13
منبع خبر :
نام : شهر :