دانش آی آر
ساخت واكسني موثر در برابر انواع آنفلوآنزاي پرندگان حتي ويروس هاي جهش يافته
تعداد بازدید : 713

 

مترجم: فاطمی- محققان ژاپنی موفق به ساخت نوعی واكسن شده اند كه در برابر انواع ویروس های آنفلوآنزا موثر است و حتی می تواند مانع اپیدمی مرگبار آنفلوآنزای پرندگان در صورت جهش ویروس آن شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در واكسن جدید در واقع نوعی چربی تحت عنوان «Liposome» به بدن تزریق می شود. این چربی حامل نوعی آنتی ژن روی سطح بیرونی خود است كه همین آنتی ژن باعث واكنش سیستم ایمنی می شود. واكسن های موجود آنفلوآنزای پرندگان به توانایی خود سیستم ایمنی بدن برای صدور فرمان حمله به ویروس تكیه دارند و به همین دلیل در صورت جهش ویروس، بی اثر می شوند. ضمن این كه واكسن جدید به جای سطح بیرونی، بخش داخلی ویروس را كه كمتر در معرض جهش است، مورد حمله قرار می دهد. كلیه آزمایش های این واكسن موفقیت آمیز بوده است.

 

تاریخ درج : 1387/11/12
منبع خبر :
نام : شهر :