دانش آی آر
تشويق به استفاده از Linux در كشور فرانسه
تعداد بازدید : 649
در صورت تائید نظر مجلس فرانسه دولت های اروپایی از سیستم عامل متن باز Linux استفاده خواهند كرد كه كودتایی برعلیه سیستم عامل ویندوز محسوب می شود.

حدود 18 ماه پیش مجلس فرانسه 1100 كامپیوتر اعضای خود را مجهز به ویرایش سیستم عامل Linux موسوم به Ubuntu ساخت.

معاون مجلس فرانسه بیان كرد كه تصمیم كنارگذاردن سیستم عامل ویندوز یك حركت سیاسی و اقتصادی بود. به خاطر این تصمیم مجلس فرانسه پانصد هزار یورو در طی یك دورهء 5 ساله صرفه جویی خواهد كرد. قیمت Ubuntu ارزان تر و هزینهء مدیریت آن نیز كمتر است. در مقایسه با ویندوز این سیستم مسائل امنیتی كمتری دارد.

در مقایسه با ایالات متحده، اتحادیهء اروپا مواضع سخت تر حقوقی نسبت به سلطهء مایكروسافت بر بازار سیستم عامل گرفته است. به علاوه، این دیدگاه وجود دارد كه حمایت از Ubuntu موجب تشویق بازار كار محلی خواهد شد و شركتها در صدد برخواهند آمد بازار را با ارائهء قیمت كمتر و خدمات بهتر از مایكروسافت به دست گیرند.

الكساندر زاپلسكی، مدیر عامل شركت Linagora كه خدمات نصب و راه اندازی Ubuntu را در مجلس فرانسه به عهده دارد می گوید: "ما سعی كردیم دولت را متقاعد كنیم كه استفاده از سیستم عامل متن باز برای اقتصاد ملی حركت مناسبی است. اگر قرار باشد همان بازی ای را كه شركت های آمریكایی می كنند، انجام دهیم آیندهء درخشانی در انتظارمان نخواهد بود. باید بازی را عوض كنیم." آقای زاپلسكی شكوه كرد، آن دسته از شركت های فرانسوی كه با مایكروسافت كار می كنند بیشتر به كشورهای دیگر كمك می كنند تا فرانسه. وی اضافه نمود: "آخر خط این است كه مایكروسافت در فرانسه هیچ مالیاتی پرداخت نمی كند و از طریق شعبه اش در ایرلند هزینه های مالیاتی خود را كاهش داده است."

آماری از مجلس فرانسه حاكی است كه 80% از اعضای آن از سیستم عامل جدید راضی هستند. این سیستم عامل برنامه های پست الكترونیك و Office (اداری) نیز دارد. 14% از اعضای پارلمان معتقدند كه باید به سیستم عامل ویندوز بازگشت.
تاریخ درج : 1387/11/7
منبع خبر :
نام : شهر :