اخبار
منبع :
یافته‎های پژوهشگران نشان می‎دهد كه علی رغم شیوع زردی در دوره نوزادی، سطح آگاهی مادران در این خصوص در سطح متوسط است كه این امر حاكی از ضرورت برنامه ریزی جهت افزایش اطلاعات مادران است.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) علوم پزشكی تهران، این پژوهش توسط جمعی از كارشناسان ارشد پرستاری بخش نوزادان مركز درمانی – آموزشی علی اصغر با هدف تعیین میزان آگاهی و نیازهای آموزش مادران در مورد زردی نوزادان و عوامل موثر بر آن به روش توصیفی تحلیلی بر روی 75 نفر از مادران مراجعه كننده صورت گرفته است.

میانگین سن مادران مورد بررسی 8/26 سال و میزان تحصیلات اكثر آنان - 76 درصد - دیپلم بوده است و اكثر نوزادان (43 درصد) اولین فرزند خانواده بوده‎اند. میزان آگاهی مادران 34 درصد ضعیف، 39 درصد متوسط و تنها 27 درصد خوب بوده است.

همچنین كمترین آگاهی مادران 55 درصد در مورد مراقبت از خود در زمان شیردادن به نوزاد بوده و كمترین آگاهی مادران كه 51 درصد بوده است در مورد عدم آگاهی از طبیعی بودن بثورات مركز رنگی پوست در حین نوردرمانی است.

یافته‎های این پژوهش نشان می‎دهد بین سطح آگاهی مادران و تحصیلات آنان، ارتباطی معناداری وجود ندارد اما بین سطح آگاهی مادران و رتبه تولد نوزاد (چندم بودن) ارتباطی معنی داری وجود دارد.

گفتنی است، زردی یكی از مشكلات شایع دوره نوزادی است كه در صورتی كه به موقع تشخیص داده شود و اقدامات لازم برای كنترل و درمان آن صورت نگیرد ممكن است عوارض قابل توجهی و غیر قابل جبرانی به دنبال داشته باشد كه در این میان نقش خانواده مخصوصاً مادران از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

زردی معمولاً 48 تا 72 ساعت بعد از تولد شروع شده، طی چهار تا هشت روز به حداكثر می‎رسد. تقریباً 60 درصد نوزادان كه به موقع متولد می‎شوند و 80 درصد نوزادانی كه نارس هستند مبتلا می‎شوند زردی در اثر كم آبی و دریافت انرژی ناكافی و شیر مادر تشدید می شود.

در پایان پژوهشگران توصیه كرده‎اند با توجه به این كه سطح آگاهی مادران در مورد زردی متوسط بوده است، برنامه ریزی‎جهت افزایش اطلاعات مادران در این خصوص ضروری است.

طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازیجدیدترین اخبار

نام : *

پیغام : *

 
سیستم تعمیر و نگهداری بهبود - PM