دانش آی آر
انحراف زانو منجر به آرتوروز زودرس مي شود
تعداد بازدید : 596
استفاده از كفش های طبی و فیزیو تراپی بعد از بسته شدن صفحه رشد در رفع این مشكل تاثیر ندارد و نیازمند عمل جراحی است.
افرادی كه دارای انحراف زانو هستند در صورتی كه به درمان آن نپردازند به آرتوروز زود رس دچار می شوند.
دكتر فاطمه منتظر لطف الهی اظهار داشت : كمبود كلسیم در سنین رشد ، سرماخوردگی ، روماتیسم التهابی، عیوب مادر زادی و عوامل ارثی می تواند در انحراف زانو موثر باشد.
وی گفت : انحراف زانو معمولا به دو شكل انحراف زانو به سمت داخل و انحراف زانوبه سمت خارج است در حالت نرمال وقتی فرد در حالت ایستاده است و دو اندام تحتانی را به هم نزدیك می كند باید زانوها و مچ پا همزمان به زانو و مچ مقابل برخورد كند .یعنی اگر دو مچ پا به هم برسد ولی زانوها هنوز فاصله داشته باشند این غیر طبیعی است و زانوی پرانتزی نامیده می شود.
این متخصص ارتوپدی افزود : وقتی صفحه رشد مفاصل به طور متعادل رشد نكند فرد به این مشكل دچار می شود لذا قبل از بلوغ و تا زمانی كه صفحه رشد هنوز بسته نشده است بهترین سن برای عمل جراحی انحراف زانو است.
وی اضافه كرد: استفاده از كفش های طبی و فیزیو تراپی بعد از بسته شدن صفحه رشد در رفع این مشكل تاثیر ندارد و نیازمند عمل جراحی است.
تاریخ درج : 1387/10/17
منبع خبر :
نام : شهر :