دانش آی آر
يافته­هاي محققان نشان مي­دهد: عدم رضايت از رابطه جنسي در زنان شايع­تر است
تعداد بازدید : 515
 علمی - پژوهشی/پژوهش یافته های یك بررسی حاكی است كه عدم رضایت از رابطه جنسی در زنان با سطح اجتماعی- اقتصادی پایین شایع­تر است. به گزارش ایسنا منطقه علوم پزشكی تهران دراین پژوهش كه توسط گروهی از محققان دانشكده پرستاری مامایی بوشهر انجام شده آمده است: نا رضایتی از رابطه جنسی در زنان در سطح اجتماعی اقتصادی پایین با شوهران سیگاری و تحصیلات پایین شایع تر است. نتایج بررسی نشان می دهد با افزایش سن زن و شوهر میانگین نمره رضایت از رابطه جنسی كاهش می­ یابد. یافته­ های بدست آمده از این بررسی مود این مطلب است كه توجه به عوامل مرتبط به شناخت عوامل نارضایتی جنسی، در نهایت به ارائه راهكارهای درمانی موثر است. بر اساس نتایج آماری این پژوهش 9/24 درصد از زنان مورد مطالعه از رابطه جنسی خود رضایت نداشتند. همچنین رضایت جنسی با سطح تحصیلات در ارتباط بوده و در زنان بی سواد و آنهایی كه شوهران بی سواد داشتند میانگین نمره رضایت جنسی كمتر بوده و بین عدم رضایت از رابطه جنسی با سطح اقتصادی پایین و بیكار بودن همسران رابطه ­ی معناداری وجود داشت. گفتنی است كه در خانم­هایی كه قلیان می­كشیدند نسبت به گروهی كه قلیان نمی­كشیدند نمره رضایت جنسی كمتر بوده و همچنین زنانی كه شوهران سیگاری داشتند از رابطه جنسی خود رضایت كمتری داشتند. لازم به ذكر است شناخت و مطالعه تمایلات و رفتارهای جنسی انسان یكی از مهمترین مسائل بهداشت عمومی و به ویژه بهداشت روان است كه نیاز انجام مطالعات بیشتر در این زمینه را می طلبد. در پایان پژوهشگران بیان كرده ­اند كه رفع نیاز جنسی به شیوه صحیح و رضایت جنسی زوجین نقش بسیار مهمی در استحكام روابط خانوادگی دارد.
تاریخ درج : 1387/10/14
منبع خبر :
نام : شهر :