دانش آی آر
فراخوان مقاله نشريه علمي _ پژوهشي مهندسي معدن
تعداد بازدید : 701
با كمال مسرت جامعه علمی معدنی كشور برای نخستین بار شاهد انتشار اولین نشریه تخصصی در زمینه مهندسی معدن و علوم وابسته، پس از اخذ درجه علمی-پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجوز انتشار آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان نشریه "مهندسی معدن" گردیده است.
هدف از انتشار آن فراهم آوردن بستری مناسب جهت انتشار نتایج تحقیقات و تبادل اطلاعات در زمینه پژوهش های علمی، فنی و تخصصی در میان اساتید، پژوهشگران و متخصصین مهندسی معدن و اعتلای سطح دانش نظری و عملی این رشته و نیز تهیه مجموعهای مفید جهت استفاده پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و مهندسین معدن می باشد.
چاپ مقالات در نشریه علمی–پژوهشی "مهندسی معدن" منوط به دارا بودن ویژگیهای زیر می باشد:
1- مقالات علمی که حاوی مطالب بدیع و تازه در زمینههای مختلف مهندسی معدن شامل اکتشاف و استخراج معدن، فرآوری مواد معدنی، مکانیک سنگ و ژئوتکنیک، اقتصاد و مدیریت مهندسی معدن، اکتشاف و استخراج نفت، ایمنی و بهداشت و محیط زیست در فعالیتهای معدنی و سایر موضوعات وابسته است بطوریکه تاکنون در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشند و یا همزمان جهت چاپ در آنها ارسال نشده باشند.
2- مقالات مبتنی بر تحقیقات نظری و پژوهشی پیشرفته که دارای یکی از مشخصات زیر باشند:
الف– با نقد و بررسی در موضوعات مختلف مهندسی معدن به طرح نظریه های جدید پرداخته و به نتایج تازه ای دست یافته باشند. ب – پژوهش، تلخیص و استنتاج از برخی آثار برجسته علمی و فنی در زمینه مهندسی معدن باشند.
تذکرات:
1- مقالات پس از داوری و در صورت تائید به ترتیب اولویت وصول چاپ خواهند شد. 2- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی و ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص مکاتبه کننده خواهد بود و کلیه مکاتبات با وی انجام خواهد شد. 3- نشریه در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد بوده و مقاله های دریافتی مسترد نخواهد شد.
تاریخ درج : 1385/7/11
منبع خبر : www.irsme.com/News/Show.asp?ID=211&Type=0
نام : شهر :