دانش آی آر
ساخت پاركينگ‌هاي خودكار متحرك براي اتومبيل‌ها
تعداد بازدید : 655

در شمال مسكو پاركینگ‌های اتوماتیك چند طبقه از ساختمان‌های سریع الاحداث و با سوار كردن بلوك‌های فلزی ساخته می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری روسیه؛‌ در صورتی كه زمین در محل نصب این نوع پاركیگ برای شهر مورد نیاز باشد می توان این پاركینگ را در مدت زمان مشخص برداشته و به جای دیگری منتقل كرد.

 بنابراین گزارش؛ ارتفاع ساختمان این پاركینگ را می توان از چهار تا نه طبقه تغییرداد. برای قرار دادن اتومبیل در محل پاركینگ مورد نظر باید اتومبیل را برروی سكوی مخصوص ورودی هدایت كرد، از ماشین خارج شد و با كمك كارت پارك سیستم هدایت خود كار را به كار انداخت كه ماشین به محل خالی منتقل می‌َشود.

 همچنین؛ خود پاركینگ پایین‌تر و یا بالاتر از سكوی مخصوص ورود اتومیبل قرار دارد.

برای بردن وسیله نقلیه باید مبلغ لازم را برای زمان توقف اتومبیل در پاركینگ پرداخت، كارت مغناطیسی را در دستگاه محاسبه وارد و اتومبیل حتی اگر در طبقه آخر پاركینگ قرار گرفته باشد در مدت یك ونیم تا دو دقیقه به سطح اولیه پایین می‌آید.

 یادآور می‌شود؛ در زمان پارك امكان صدمه دیدن ماشین وجود ندارد چرا كه دستگاه اتوماتیك خود كنترل می كند كه آیا اتومبیل به طور صحیح و به درستی برروی سكوی ورودی قرار گرفته است.

تاریخ درج : 1387/3/25
منبع خبر :
نام : شهر :