دانش آی آر
موسيقي و خوشنويسي داراي ويژگي تطبيقي هستند
تعداد بازدید : 385

 به نقل از ستاد خبری نمایشگاه «خط و نقاشی خط اسرافیل شیرچی»، در نشست تخصصی «اشتراكات موسیقی و خوشنویسی» كه در محل برپایی نمایشگاه خط و نقاشی خط اسرافیل شیرچی در فرهنگسرای نیاوران با حضور «محمد سریر» آهنگساز و رئیس هیات مدیره خانه موسیقی و «فاضل جمشیدی» مدیر هنری نمایشگاه برگزار شد، سریر به لزوم پژوهش‌های تطبیقی میان هنرها برای ایجاد تعامل بین آنها اشاره كرد و گفت: نگاه تطبیقی از ملزومات ایجاد تعامل میان هنرها است زیرا هنرها محمل اندیشه‌های متعالی و ممتاز بشر هستند و باید برای ارایه خلاقانه آن به مخاطب از روش‌های نوین بهره گرفت.وی ادامه داد: هرچقدر این پیام‌ها با زبانی معنوی‌تر و خلاقانه‌تر بیان شود، پیچیده‌تر و ماندگار‌تر است. نگاه تطبیقی بین دو هنر موسیقی و خوشنویسی ایران نیز كه دو هنر دیداری و شنیداری است، از 5 منظر قابل انجام است. عناصر بصری خوشنویسی شامل خط و كشش‌های آن، رنگ كه در دوران معاصر كاربرد داشته، بافت، ریتم‌ و هماهنگی و تناسب این موارد در یك قالب است.
سریر درباره عناصر موسیقی بیان داشت:نغمه و ملودی عنصر تشكیل دهنده موسیقی است كه در پی آن ریتم، هارمونی (علم همزمانی اصوات در موسیقی) كه باید گوش نواز باشد، نوآنس (حس و حالت) كه حجم صدا را كم و زیاد می‌كند، از عناصر دیگر موسیقی است البته موسیقی وجه دیگری هم دارد كه آرتیگو لاسیون به معنی علم چگونگی یكپارچه كردن ایده‌های موسیقی است.رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی این عناصر را از دو هنر موسیقی و خوشنویسی دارای ویژگی تطبیق دانست و گفت:ریتم در موسیقی مقاطعی است منظم كه تكرار می‌شود و در خط، كشیدگی، تكرار تناسبات و نشانه‌ها است كه حتما منظم هم نیست، این ویژگی در موسیقی با ریتم‌های تركیبی و لنگ تعریف می‌شود.

تاریخ درج : 1386/11/5
منبع خبر : www.farsnews.net/newstext.php?nn=8610250634
نام : شهر :