مقاله ها
نویسنده : مهندس محسن بینا
بازدید : 991

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


 امروزه برای جبران صدمات انقلاب صنعتی برطبیعت، بشر ناگزیر به اقداماتی شده است كه براصول توسعه پایدار مبتنی باشد. این درحالی است كه درسرزمین ما همانند بسیاری از نقاط دارای تمدن كهن اندیشه های مبتنی بر تعامل اندیشمندانه با طبیعت تا پیش از ظهور وبروز مظاهر مدرنیسم وجود داشته است. ساخت بناهای متناسب بااقلیم وبدون نیازبه استفاده از انرژی های فسیلی برای سرمایش وگرمایش با دستاورد حفظ محیط زیست ازجلوه های همین تعامل محسوب می گردد. مقابله با وضعیت آب وهوایی حاد خوزستان مهم ترین دغدغه معماران ودست اندر کاران ساختمان سازی از گذشته تا حال این دیاربوده است. بررسی و تحلیل یكی از روش های سنتی مقابله با این معضل اقلیمی را می توان مسئله اصلی شكل گیری این مقاله دانست. شوادون (Shavadoon)اززمان باستان یك مأمن مناسب برای فرار از تنگنای شدید اقلیمی بوده كه تازمان معاصر استفاده از آن در دزفول رایج بوده است به طوریكه درهرخانه یک شوادون حفرشده است. این نوشتاردر ابتدا با بیان و معرفی بخش های مختلف شوادون ها نظیرصحن؛"کت"؛"دریزه"؛"تال" وپله پهن خصوصیات ویژه هریك را تبیین می کند. سپس با تجزیه و تحلیل عملكردهای متعدد آن، عواملی را كه موجب خنكی آن شده مورد بررسی قرار می دهد و درنهایت نکاتی راكه طراحان ودست اندركاران می توانند از شوادون وخصوصیات اقلیمی آن اقتباس نمایند پیشنهاد می گردد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *