مقاله ها
نویسنده : سید خطیب الاسلام صدرنژاد ـ علیرضا محمودیان ـ عباس رضوی منش
بازدید : 417

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

 

اكسید رنیوم بدست آمده در فرآیند‌های صنعتی معمولا" به فرم است. این ماده در آب حلالیت بالایی داشته و پس از حل شدن بصورت آنیون در می‌آید كه برای جداسازی آن از محلول از رزین‌های مبادله یونی استفاده می شود. محققین قبلی، ضریب استوكیومتری واكنش مبادله یونی را بطور ساده انگارانه یك درنظر گرفته اند؛ در حالی كه مقدار واقعی این ضریب بر كمیات ترمودینامیكی و سینتیكی لازم برای محاسبات طراحی و بهینه سازی فرایند تاثیر بسزایی دارد. در این تحقیق، ابتدا ضریب استوكیومتری واكنش مبادله آنیون با در رزین با استفاده از روابط تعادلی و اندازه گیریهای آزمایشگاهی تعیین شد؛ سپس با بكارگیری مقدار بدست آمده و اندازه گیری تاثیر دما بر ضریب توزیع رنیوم بین محلول و رزین، رابطه تغییر انرژی آزاد استاندارد ظاهری واكنش مبادله یونی بر اساس حالات استاندارد (الف) مبادله كننده یونی: رزین خیس شده در آب مقطر حاوی اسید كلریدریك یك نرمال، (ب) محلول حاوی فلز: پررنات پتاسیوم یك نرمال و (ج) نمك تولید شده در اثر واكنش تبادلی: محلول كلرور پتاسیوم یك نرمال محاسبه شد. در نتیجه مقادیر تغییر انرژی آزاد استاندارد ظاهری برای سه نوع رزین آنیونی (الف) امبرلایت1 برابر ژول بر مول، (ب) واریان2 برابر ژول بر مول و (ج) پیورلایت3 برابر ژول بر مول مشخص شد.  
 
 

طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود