صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
فقدان ضمانت اجرايي و مكانيسم هاي نظارتي
تعداد بازدید : 817
 
 صدمات شديدي كه در جريان جنگ هاي قرن حاضر به ميراث فرهنگي ملل طرف جنگ وارد شد و تهديد روزافزون تخريب و انهدام آثار فرهنگي، تاريخي در جريان جنگ هاي احتمالي آينده، ضرورت حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي كشورها را در قبال صدمات ناشي از جنگ، امري جدي و فوري جلوه گر ساخت. ضمنا افكار عمومي جهان آسيب ديده از جنگ كه تخريب آثار فرهنگي بشري را به مثابه ورود ضربه جدي به ميراث فرهنگي ارزيابي مي نمود، به سمت اتخاذ روش هايي به منظور محدود كردن دامنه خسارات جنگ سوق يافت.
تحديد دامنه جنگ و يا به عبارت ديگر اتخاذ شيوه هايي در جلوگيري از بروز جنگ به منظور مصونيت جامعه بشري از خسارات جاني، مالي، اجتماعي و فرهنگي آن، ريشه در روزگاران درازي دارد كه انديشمندان جامعه بشري به طرق مختلف آن را اجرا و تجربه كرده است. در سال هاي 1899 و 1907 دو كنوانسيون بين المللي راجع به جنگ و تبعات آن در لاهه تدوين و امضا شد كه به طور مستقيم حفاظت از ميراث فرهنگي در زمان جنگ را مورد اشاره قرار داده اند. در سال 1907 كنوانسيون اصول و مقررات جنگ هاي زميني و كنوانسيون بمباران توسط نيروهاي دريايي در زمان جنگ صراحتا خودداري از تهاجم عليه آثار و بناهاي تاريخي _ فرهنگي را مورد حكم قرار دادند و ماده زير را تصويب كردند: «تمامي اقدامات لازم مي بايست به كار گرفته شود تا حتي الامكان از آثار باستاني با علم به اينكه نبايد به عنوان هدف نظامي مورد استفاده قرار گيرند، چشم پوشي كرد.»
اين اصول با تغييراتي در فاصله سال هاي 1923 _ 1922 ميلادي در كنوانسيون مربوط به «جنگ هوايي» نيز تكرار شدند تا اينكه كنوانسيون هاي ژنو و پروتكل هاي الحاقي اصول مندرج در كنوانسيون هاي 1899 _ 1907 و 1922 لاهه را به صورت كامل تري پيش بيني كردند. ماده 53 از پروتكل 1 و ماه 16 از پروتكل 2 كنوانسيون ژنو اعمال هر گونه عمل خاصمانه عليه آثار تاريخي، هنري و اماكن مذهبي كه جزو ميراث فرهنگي و معنوي مردم تلقي مي شوند، بهره برداري از آثار فرهنگي، هنري و اماكن مذهبي در جهت اهداف نظامي و اقدامت تلافي جويانه و انتقمي عليه اين قبيل آثار را ممنوع اعلام داشت.
اما كنوانسيون 1954 لاه در مورد حفاظت از ميراث فرهنگي در زمان جنگ چيست؟ اين كنواسيون راجع به حفاظت از ميراث فرهنگي در برابر صدمات ناشي از جنگ به عنوان جامع ترين و معتبرترين سند بين المللي در نوع خود، از 21 آوريل تا 14 مي 1954 در كنفرانس به پيشنهاد يونسكو كه در لاهه برگزار مي شد تدوين و تصويب گرديد.
اين كنوانسيون شامل معاده اصلي، آيين نامه اجرايي معاهده، يك پروتكل به همين نام و سه قطعنامه است كه مجموعا اصول و قواعدي را براي وصول به اهداف كنوانسيون در نظر قرار داده است.
براي شركت در كنفرانس لاهه از كليه كشورهاي عضو يونسكو دعوت شد كه از بين 86 كشوري كه براي حضور در كنفرانس نهايي دعوت شده بودند نمايندگان 56 كشور در اجلاس نهايي حضور يافتند. براساس مفاد كنوانسيون 1954 لاهه كليه كشورهايي كه به كنفرانس دعوت شده بودند از 14 مي تا 31 دسامبر 1954 فرصت داشتند كه كنوانسيون و پروتكل مذكور را امضا نمايند كه در پايان مدت مقرر، 50 كشور كنوانسيون و 40 كشور پروتكل را امضا كردند. طبق ماده 33، اين كنوانسيون از سه ماه پس از تسليم پنج سند مصوب، قوت قانوني خواهد يافت. ماده مذكور الحاق كشورهايي را كه تا 31 دسامبر 1954 ملحق نشده بودند مجاز شمرد.
همچنين بند 3 از ماده 3 در شرايط اضطراري قبل يا بعد از شروع جنگ يا اشغال نظامي، تقاضاي الحاق كشور متقاضي را فوري تلقي و مدير كل يونسكو مي تواند براي لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي كشور متقاضي، از مهلت 3 ماه پس از تسليم سند صرف نظر كند.
تا پايان سال 1992، 75 كشور به عضويت كنوانسيون و 61 كشور به عضويت پروتكل در آمده اند. اما از جمله اشكالاتي كه در راستاي اجراي كنوانسيون وجود دارد اين است كه تعداد كشورهايي كه به عوضيت كنوانسيون در آمده اند، محدود است و اين امر به خودي خود قوت اجرايي كنوانسيون را تا حدود زيادي كاهش مي دهد.
 
نویسنده: يونس صمدي
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 توت انخ آمون
 خط ميخي
 A.A.B/ كاربرد آمار در باستان شناسي
 A.A.B/ بررسي و مطالعه ساختاري گل نوشته هاي خط ميخي هفت تپه خوزستان
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته باستان شناسي (مرحله اول – مقدماتي)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد