صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
بیشترین بازدید
 
A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 
A.A.B/ اثر دو روش تمريني تداومي و تناوبي هوازي بر HS-CRP موش هاي صحرايي ويستار
 
احاديث ائمه پيرامون ورزش کردن
 
روانشناسي ورزش ( قسمت سوم )
 
A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 
A.A.B/ ارتباط قدرت عضلات شكم و باز كننده مفصل ران با ميزان قوس كمر
 
A.A.B/ سنجش عملکرد نوروسايکولوژيک حافظه در بوکسورهاي آماتور
 
استفاده از داروهاي غير مجاز در ورزش قسمت سوم
 
A.A.B/ رابطه اي برخي شاخص هاي آمتروپومتريكي و بيومكانيكي با اجراي دو تكنيك استارت كرال پشت در بين شناگران دختر و پسر ملي پوش كشور
 
A.A.B/ تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه هاي انگيزش شرکت در فعاليت هاي بدني و تکليف گرايي و خودگرايي در ورزش در نوجوانان
 
A.A.B/ اثر شرکت در کلاس هاي ورزشي فصل تابستان بر برخي عوامل آمادگي جسماني و حرکتي، ترکيب بدني و خود پنداره بدني دختران نوجوان
 
A.A.B/ بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين ‹با تاكيد بر نقش تربيت بدني و ورزش ›
 
A.A.B/ برآورد VO2max از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي
 
A.A.B/ بررسي علل عدم شرکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه
 
A.A.B/ رابطه صفات شخصيتي (مدل پنج عاملي شخصيت) بازيكنان حرفه اي بسكتبال با ميزان غيبت آنان
 
گروه های علمی
 
برق
راه آهن
نساجي
نفت و گاز
آشپزي
آمار
آينده پژوهي
ادبيات
ارتباطات اجتماعي
اطلاعات عمومي
اقتصاد
الهيات و معارف اسلامي
اميرالمومنين علي(ع)
بازي هاي کامپيوتري
باستان شناسي
برنامه ريزي شهري
بسته بندي
بهداشت و درمان
بيمه
بيوتکنولوژي
پرستاري
پزشکي
پوست ومو
تئاتر
تارِيخ
تازه هاي علم
تجارت
تحقيقات
تربيت بدني و ورزش
تعاون
تعاون
تغذيه
توانبخشي
تکنولوژي
جغرافيا
حسابداري
حقوق
حوادث
حيات وحش
خودرو سازي
داروسازي
دامپزشکي
دندانپزشکي
ديرينه شناسي
رباتيک
روانشناسي
رياضيات
زبان و ادبيات آلماني
زبان و ادبيات انگليسي
زبان و ادبيات عرب
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فرانسه
زمين شناسي
زنان
زيست شناسي
ژنتيك
سياست
سينما
شعر
شيمي
شيمي
صنايع
صنايع دستي
صنايع غذايي
طب مکمل جايگزين
طراحي صنعتي
علوم اجتماعي
علوم تربيتي
علوم تغذيه
علوم دفاعي
علوم سياسي
علوم قرآن و حديث
علوم و مهندسي دريايي
عمران
عمومي
عکاسي
فضا
فلسفه
فن آوري
فنآوري لپ تاپ
فنآوري موبايل
فيزيک
گردشگري
لجستيک و حمل و نقل
مامايي
محيط زيست
مد و لباس
مديريت
مديريت پروژه
مديريت روابط كار
معدن
معماري
معماري منظر
منابع طبيعي و محيط زيست
مهندسي پزشكي
مهندسي فناوري اطلاعات
مهندسي هسته اي
مواد
موسيقي
مکانيک
نانو تکنولوژي
نجوم
نرم افزار
نرم افزار هاي بازمتن
نقاشي و گرافيک
نوآوري،کارآفريني و خلاقيت
هنر
هوا و فضا
ورزشي
کتابداري و اطلاع رساني
کشاورزي


A.A.B/ ارتباط بين فلسفه آموزشي، سبك رهبري مديران و جو سازماني در دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ اثر تداخل زمينه اي بر اجرا و يادگيري پرتاب آزاد بسكتبال (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.C/ مردي براي برافراشتن پرچم(تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.C/ آشنايي با ورزش همگاني کبدي(تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.C/ فاتح قله هاي زندگي (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ وضعيت ورزش همگاني ايران و مقايسه آن با چند كشور منتخب جهان (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ وضعيت موجود و شاخص هاي استعداديابي هندبال سالني مردان از ديدگاه مربيان نخبه كشور (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ هورمون پپتيدي معده (گرلين) و فعاليت بدني(تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ رابطه بين هدف گرايي و توانايي درك شده با انگيزش شركت در فعاليت هاي بدني و ورزشي دانش آموزان (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ توصيف و مقايسه سبك هاي مختلف رهبري با تعهد سازماني و ابعاد آن از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي كشور (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ تاثير سطح مهارت الگو بر اكتساب و يادداري سرويس ساده واليبال (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ تاثير روش هاي مختلف برآورد خطا و فراواني كاهش يافته بازخورد افزوده بر قابليت كشف خطا، عملكرد و يادگيري يك تكليف حركتي پيچيده (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ ارتباط ميزان فعاليت بدني، آمادگي جسماني و تركيب بدني با وضعيت اجتماعي- اقتصادي دانش آموزان دختر 17-15 سال تهران(تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ ارتباط بين فرهنگ سازماني و خلاقيت اعضاي هيات علمي گروه هاي تربيت بدني در دانشگاه هاي دولتي كشور (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ اثر تمرينات مقاومتي بر مقاومت به انسولين و آديپونكتين سرم در مردان نسبتا چاق (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ اثر تعداد پارامترهاي پيش نشانه شده مستقل از تعداد پاسخ هاي انتخابي بر زمان واكنش تكليف توليد نيرو(تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ مقايسه تاثير دو روش تمرينات كششي ايستا و P.N.F (از نوع C- R) بر دامنه كشش و قدرت عضله همسترينگ مردان غير ورزشكار (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ مقايسه برخي از شاخص هاي سيستم ايمني در سالمندان فعال و غيرفعال (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ مقايسه اثر تمرين جسماني و تصويرسازي ذهني تصادفي و قالبي بر عملكرد و يادگيري تكليف رديابي (تربيت بدني و ورزش)
 
A.A.B/ رابطه بين پايگاه هاي قدرت با اثربخشي و عملكرد روساي دانشكده ها و مديران گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي كشور از ديد خود و اعضاي هيات علمي(تربيت بدني و ورزش)
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد