صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ برآورد VO2max از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي
تعداد بازدید : 639
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


هدف اين تحقيق تعيين فرمول برآورد VO2max از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي (AOT) بود. 55 مرد و 50 زن به صورت لايه اي هدفدار بر اساس ملاك هاي سن و سلامت انتخاب شدند و در دو آزمون AOT و آزمون معيار به فاصله يك هفته شركت كردند. آزمودني ها در قالب پنج گروه سني 17 تا 20، 21 تا 25، 26 تا 30، 31 تا 40، و 41 سال به بالا و در هر گروه حداقل 10 زن و 10 مرد انتخاب شدند. اطلاعات آزمون معيار از طريق دستگاه تحليل گازي بدست آمد. ميانگين (انحراف معيار ±) سن، وزن، قد، ضربان بيشينه، VO2max و BMI براي مردان به ترتيب برابر 31(±11) سال، 74(±12) كيلو گرم، 175(±6) سانتيمتر، 191(±11) ضربان در دقيقه، 38(±6) ميلي ليتر در دقيقه در كيلوگرم وزن، و 24.06(±3.9) كيلوگرم بر متر مربع بود. اندازه هاي فوق براي زنان به ترتيب برابر 29(±10) سال ، 62(±11) كيلوگرم، 161(±5) سانتي متر، 191(±12) ضربان دردقيقه، 33(±8) ميلي ليتر در دقيقه در كيلوگرم وزن و 23.90(±4.0) كيلوگرم بر متر مربع بدست آمد. فرمول هاي تخمين VO2max از طريق آزمون ميدانيAOT ، پروتکل آزمايشگاهي AOT (برروي تردميل)، و روش بدون آزمون براي مردان و زنان توليد شد. نتايج نشان داد كه با افزايش سن و BMI در VO2max و ضربان قلب بيشينه تمرين كاهش نسبي مشاهده مي شود. در مقايسه با تحقيقات مشابه، فرمول هاي بدست آمده توجيه علمي داشته و برآوردهاي آنها از دقت كافي برخوردار است. با توجه به بالا بودن ضريب تعيين فرمولها (حداقل 57% و حداكثر 81%) و پايين بودن خطاي استاندارد برآورد آنها (حداقل 2.7 و حداكثر 5.2)، مي توان به مقادير VO2max برآورد شده از طريق فرمول هاي مختلف برآمده از تحقيق اطمينان نمود.

 
نویسنده: وحيد ذوالاكتاف ، بهزاد احمدي ، سارا سهرابي ، سيد محمد مرندي ، ولگا هوسپيان
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 10 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد