صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ عوامل محيطي موثر بر توسعه حسابداري در ايران
تعداد بازدید : 616
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

 مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه اطلاعات سال 1352 تا 1382 به بررسي تجربي جهت و ابعاد تاثيرات عوامل محيطي بر توسعه حسابداري در ايران و همچنين به آزمون روابط بين حسابداري و محيط تجاري آن در طول دوره مورد مطالعه پرداخته است. بررسي توسعه حسابداري به تجزيه و تحليل و بررسي عوامل محيطي آن از ابعاد گوناگون وابسته است. چهار عامل محيطي براي توضيح تفاوت هاي مشاهده شده در توسعه حسابداري در طول زمان مورد استفاده قرار گرفت. اين عوامل شامل توسعه اقتصادي، توسعه سياسي، توسعه بازار سرمايه و ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي است. يافته هاي به دست آمده از رگرسيون سري هاي زماني و آزمون هاي آماري مشخص مي كند كه يك رابطه قوي بين عوامل محيطي و توسعه حسابداري در ايران وجود داشته و اين رابطه ها در دوره مورد مطالعه متنوع و متفاوت بوده است.
يافته هاي تجربي نشان مي دهد كه توسعه اقتصادي به صورت مثبت در ارتباط با توسعه حسابداري در ايران است. همچنين يافته هاي آزمون هاي t» « و Z و آزمون من ويتني نشان مي دهد كه اثر عوامل محيطي بر توسعه حسابداري در طول دوره مورد مطالعه متفاوت بوده كه نشان دهنده مراحل مختلف اصلاحات اقتصادي و سياسي در ايران است. اين مطالعه، اطلاعات بيش تري را در خصوص عوامل محيطي موثر بر توسعه حسابداري در كشورهاي در حال توسعه در اختيار سرمايه گذاران و محققان بين المللي قرار مي دهد

 
نویسنده: حسين اعتمادي ، محمد توكلي محمدي
مترجم :
منبع : دوماهنامه دانشور رفتار – شماره 14 (ويژه مديريت 5) – دي 1384
تاریخ : دي 1384
مطالب مرتبط
 
 A.C.D/ حسابداري پيمانکاري و مراحل و شرايط انعقاد قرارداد با پيمانکاران
 A.A.B/ شناسايي نارسايي هاي سيستم هزينه يابي محصولات صنعت فولاد ايران
 A.A.B/ ارايه مدل تعيين ميزان مخارج سرمايه اي در شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات حسابداري
 A.C.D/ عامل هاي هوشمند در تجارت الکترونيک
 A.C.D/ چالش هاي حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد