اخبار
منبع : پژوهشکده نظر
منظر"، نشریة اینترنتی علمی- دانشجویی، محصول مشترک پژوهشكدة نظر، انجمن‌علمی معماری منظر دانشگاه تهران، انجمن‌علمی معماری منظر دانشگاه تربیت‌مدرس و انجمن‌علمی معماری منظر دانشگاه شهیدبهشتی است كه در زمینه‌های علمی- فرهنگی- اجتماعی و گرایش‌های تخصصی مرتبط با "معماری‌منظر" زیر نظر شورای سردبیری فعالیت خواهد کرد.

طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازیجدیدترین اخبار

نام : *

پیغام : *