دانش آی آر
مجله اينترنتي "منظر " پانزدهم اسفند ماه در آدرس MANZAR.WS آغاز بکار مي کند.
تعداد بازدید : 887
منظر"، نشریة اینترنتی علمی- دانشجویی، محصول مشترک پژوهشكدة نظر، انجمن‌علمی معماری منظر دانشگاه تهران، انجمن‌علمی معماری منظر دانشگاه تربیت‌مدرس و انجمن‌علمی معماری منظر دانشگاه شهیدبهشتی است كه در زمینه‌های علمی- فرهنگی- اجتماعی و گرایش‌های تخصصی مرتبط با "معماری‌منظر" زیر نظر شورای سردبیری فعالیت خواهد کرد.
تاریخ درج : 1385/12/14
منبع خبر : پژوهشکده نظر
نام : شهر :