دانش آی آر
تدوين دوره کارداني مديريت زنجيره تامين و لجستيک توسط شرکت سايپا
تعداد بازدید : 187
شرکت سایپا اقدام به تدوین دوره کاردانی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک بصورت پودمانی جهت اجرا در مراکز مورد تایید انجمن لجستیک ایران زیر نظر دانشگاه علمی کاربردی نموده است . این دوره در حال کسب مجوزهای لازمه جهت اجرا در دوره های بعدی پذیرش دانشگاه علمی کاربردی می باشد .
تاریخ درج : 1385/1/27
منبع خبر :
نام : شهر :