دانش آی آر
صندوق حمايت از فکرها و حرکتهاي خلاق بسته بندي ايجاد خواهد شد.
تعداد بازدید : 618
بزودی صندوقی برای حمایت از حرکتها و فکرهای خلاق در زمینه بسته بندی تاسیس خواهد شد. از آن جایی که مسئولان دولتی شناخت صحیحی از بسته بندی ندارند و عملکردهای ایشان در این حوزه نه تنها باعث انسجام و راهبرهای صحیح نشده بلکه به بی سر و سامانی این بخش از صنعت کشور دامن زده بخش خصوصی خود در صدد است به حمایت از حرکتها و فکرهای خلاق در این عرصه بپردازد. در این راستا در صورتی که مشکلی پیش پا نهاده نشود حسابی برای کمک به بعضی حرکتهای سازنده در زمینه بسته بندی افتتاح شده و برای کمک به این گونه حرکتها جلب حمایت خواهد شد. کمکهای دریافتی بیشتر برای اعطای جوایز و مشوقها به طراحان و متخصصانی است که فعالیتهای موثری در بهبود وضعیت بسته بندی کشور داشته اند. در صورت وجود منابع مالی مناسب از این طریق حمایت از تحقیقات مربوطه نیز در برنامه خواهد بود. بزودی اخبار بیشتری در این زمینه منتشر خواهد شد.
تاریخ درج : 1385/10/23
منبع خبر : ماهنامه صنعت بسته بندي
نام : شهر :