دانش آی آر
سايت معماري منظر در شبكه متخصصين راه اندازي شد
تعداد بازدید : 600
سایت معماری منظر با همكاری گروه پژوهشی معماری منظر و محیط (پژوهشكده نظر مركز تحقیقات هنر، معماری و شهرسازی) راه اندازی خواهد شد.
معماری منظر، هنر و دانشی جدید است كه به ساماندهی فضاهای بیرونی و باز می پردازد.شكل گیری و تكامل این رشته مبتنی بر دو مولفه اساسی است:اوقات فراغت و طبیعت.
در تعریف مفاهیم اساسی این رشته، منظر موجودی پویا و نسبی خوانده می شود كه در تعامل دائمی جامعه و طبیعت شكل می گیرد.بدین ترتیب، منظر موجودی با قابلیت های فرهنگی خواهد بود كه اهداف سه گانه زیباشناسانه، فرهنگی و عملكردی را هم زمان پی می گیرد.
ادراك منظر فرآیندی مبتنی بر حس است كه بدون واسطه صورت می گیرد. با توجه به فقدان منابع نظری كافی در این رشته و اهمیت آن در دنیای امروز، گروه پژوهشی معماری منظر و محیط (پژوهشكده نظر مركز تحقیقات هنر، معماری و شهرسازی) در نظر دارد از طریق انجام طرح های پژوهشی، انتشار مقالات، معرفی و نقد پروژه ها و انجام فعالیت های حرفه ای زمینه ساز تعریف صحیح و جامع این رشته در ایران باشد.
تاریخ درج : 1385/10/9
منبع خبر :
نام : شهر :