دانش آی آر
نحوه بازنشستگي معلولين و شاغلين در مشاغل سخت و زيان آور
تعداد بازدید : 1187
سازمان تأمین اجتماعی، نحوه بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از كار، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در كلیه وزارتخانه ها، شركتها، مؤسسات دولتی ، شهرداریها، بانكها، مؤسسات و شركتها و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است را با داشتن شرایط احراز لازم اعلام كرد. به گزارش ایلنا، در اجرای مفاد تبصره (6) قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب21/2/83 مجلس شورای اسلامی و تبصره 2 ماده 1 آئین نامه موضوع بند 3 قانون مذكور و طبق بخشنامه شماره 46 واحد فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، داشتن حداقل 50 سال سن برای مردان و 45 سال برای زنان، دارا بودن حداقل 20 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و یا بیمه پردازی، ارائه درخواست كتبی متقاضی جهت بهره مندی از مزایای بازنشستگی و یا بیمه پردازی و داشتن موافقت نامه شورای امور اداری و استخدامی كشور با بازنشستگی متقاضیان و نیز تعیین مدت سنوات ارفاقی آنان از جمله شرایط عمومی برای بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از كار، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور اعلام شده است. همچنین معلولین حوادث ناشی از كار و معلولین عادی كه متقاضی بازنشستگی باشند و چنانچه حائز شرایط فوق باشند می بایست از سوی دستگاه مربوطه جهت تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو یا اعضا و كاهش تواناییها به كمیسیون پزشكی مستقر در سازمان بهزیستی كشور (كه متشكل از 3 نفر پزشك متخصص بر حسب نوع معلولیت با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است) معرفی شوند. براساس این گزارش، به منظور تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به آن دسته از پستهای سازمانی كه عمدتاً در شرایط محیطی نامساعد از قبیل؛ وجود گازهای شیمیایی، كار با مواد رادیواكتیو و پرتوهای مضره، محیط عفونت زا، كار در اعماق، انفجار، كار با معلولین ذهنی و جسمی و غیره انجام می شود و وظایف مربوط به شغل، موجب بروز ناراحتی های جسمی و روحی شدید می شود می بایست بنا به پیشنهاد هر یك از دستگاه های مشمول این قانون و تأیید شورای امور اداری و استخدامی كشور به تصویب هیأت وزیران رسیده و سپس مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد. بر پایه این گزارش آن دسته از مشاغلی كه قبلاً به عنوان مشاغل سخت و زیان آور به تأیید هیأت وزیران رسیده است كماكان بعنوان شغل سخت و زیان آور به قوت خود باقی هستند. در این بخشنامه تأكید شده است، در صورت لزوم، دستگاه های یاد شده پس از اخذ درخواست مشمولین فوق می توانند نسبت به استعلام میزان سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی از آخرین شعبه وصول كننده حق بیمه اقدام نمایند كه در این راستا واحدهای اجرایی مكلفند، استعلامهای واصله را بررسی و پاسخ لازم را به مراجع پیگیری كننده اعلام نمایند. تصویر از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی كه ممهور به مهر برابر با اصل توسط دستگاه مربوط شده باشد، اصل درخواست بازنشستگی متقاضی كه ثبت دفتر دبیرخانه دستگاه محل خدمت وی شده است، اصل نظریه كمیسیون پزشكی سازمان بهزیستی و شورای امور اداری و استخدامی كشور درخصوص تعیین میزان سنوات ارفاقی و موافقت با بازنشستگی متقاضی تصویر آخرین حكم كارگزینی، اعلام میزان آخرین حقوق مبنای بازنشستگی براساس مفاد آخرین حكم كارگزینی ، مدارك لازم برای بررسی احراز شرایط بازنشستگی این افراد اعلام شده است. بر پایه بخشنامه مذكور، افراد درخواست كننده بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور می بایست در زمان درخواست بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به كار داشته باشند. لازم به ذكر است پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط كار موضوع بند «خ» ماده 39 قانون استخدام كشوری ملاك تشخیص مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد. همچنین نحوه برقراری و تعیین میزان مستمری بازنشستگی برای حوادث ناشی از كار و معلولین عادی شاغل در دستگاه هایی كه پرداخت حقوق به مستخدمین آنها براساس احكام استخدامی كارگزینی رسمی ثابت یا دارای عناوین مشابه باشند ،آخرین حقوق مبنای بازنشستگی و آخرین حكم كارگزینی در مجموع سابقه مبنای بازنشستگی (حداقل 20 سال) بعلاوه مدت سنوات ارفاقی(حداكثر 8 سال برای معلولین حوادث ناشی از كار و حداكثر 6 سال برای معلولین عادی می باشد
تاریخ درج : 1385/8/15
منبع خبر :
نام : شهر :