دانش آی آر
نخستين گوسفند به روش لقاح خارج از رحم متولد شد
تعداد بازدید : 722
با تلاش شبانه روزی كاركنان پژوهشكده فناوری جنین دام وابسته به دانشگاه شهركرد، نخستین گوسفند پرورش یافته به روش لقاح خارج از رحم (در محیط آزمایشگاهی) متولد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایده این كار سه سال پیش مطرح شده بود كه مبلغ دویست میلیون تومان از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم برای احداث ساختمان پژوهشكده یاد شده اختصاص یافت كه ساختمان آن تا چند ماه آینده به بهره برداری می رسد.
بر اساس این گزارش هم اكنون پژوهشكده یاد شده حداقل نیاز به مبلغ پانصد میلیون تومان برای تامین تجهیزات خود دارد تا بتواند فعالیت هایی را چون تعیین شناسنامه ژنتیك حیوانات منجمد كردن جنین دام، صادرات جنین دام را به مرحله انجام برساند.
تاریخ درج : 1385/8/14
منبع خبر :
نام : شهر :