دانش آی آر
نقطه ايستادن در آسانسور نشانه‌ جايگاه اجتماعي افراد
تعداد بازدید : 563
اکثر مردم با احساس عجیب سوار شدن آسانسور در کنار سایرین و تلاش برای عدم نگاه کردن به آنها رو به رو شده اند، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که انتخاب این که افراد در کدام نقطه آسانسور قرار گیرند نشان دهنده جایگاه اجتماعی آنها است.
 

به گزارش خبرگزاری مهر، یک تحقیق جدید به این نتیجه رسیده است که ظرف چند ثانیه پس از ورود به آسانسور جایی که مردم برای ایستادن در آسانسور انتخاب می کنند براساس سلسله مراتب کوچک اجتماعی است.

براساس تحقیقات جدید، انتخاب نقطه مورد نظر برای ایستادن در آسانسور می تواند به یک سلسله مراتب اجتماعی مرتبط باشد

ربکا روسی دانشجوی دکترای علوم شناسی این تحقیق قوم نگاری را از رفتار افراد در آسانسور در دو ساختمان بلند اداری در آدلاید، استرالیا بررسی کرد.

به عنوان بخشی از تحقیقات، وی 30 بار در دو ساختمان سوار آسانسور شد و به این نتیجه رسید که یک نظم سامان یافته شده دررابطه با جایی که مردم می ایستند وجود دارد.

وی در این رابطه نوشته است که اکثر مردان سالخورده مستقیم به سمت عقب آسانسور می روند.

وی افزود: در قسمت میانی آسانسور مردان جوان و در مقابل آنها زنان در تمام گروه های سنی قرار می گیرند.

این محقق و پژوهشگر یادآور شده است که در جهت نگاه افرادی که از آسانسور استفاده می کنند نیز تفاوتهایی وجود دارد. مردان به مونیتورها و آینه های کناری برای مشاهده خود نگاه می کنند و به آینه های در برای نگاه کردن به دیگران استفاده می کنند.

ربکا روسی افزود: زنان به مونیتورها نگاه می کنند و تلاش می کنند از تماس چشمی با دیگران مگر در مواقعی که با آنها صحبت می کنند، خودداری کنند.

این پژوهشگر تصریح کرد: مصاحبه های بیشتر نشان داد که اکثر افراد از این دینامیک مطلع هستند. هم زنان و هم مردان اشاره کرده اند که وقتی که یک نفر به جای این که رو به در بایستند رو به سایر افراد حاضر در کابین قرار می گیرد، احساس ناخوشانیدی به وجود می آورد.

این دانشجوی دکترا نتیجه گیری کرده است افرادی که خجالتی تر هستند رو به جلو می ایستند تا دیگر مسافران را نبینند، این درحالی است که افرادی که از جسارت بیشتری برخوردارند رو به پشت کابین می ایستند تا بتوانند سایر افراد سوار در کابین را زیر نظر داشته باشند.

تاریخ درج : 1392/01/31
منبع خبر : peykeiran.com
نام : شهر :