دانش آی آر
برنزهاي لرستان با قدمت 3000 سال
تعداد بازدید : 1589

0 سال قدمت دارند و اکنون در موزه ی هنر لوس آنجلس قرار دارند:

اندازه: 14.2 در 15 سانتی متر

اندازه: 10.5 در 7.4 سانتی متر

اندازه: 12.2 در 12 سانتی متر

اندازه: 8.2 در 7.5 سانتی متر

اندازه: 12.3 در 10.5 سانتی متر

اندازه: 9 در 11 سانتی متر

تاریخ درج : 1390/04/02
منبع خبر : raeeka.wordpress.com
نام : شهر :