دانش آی آر
نيچر:‌چگونگي ‌توليد اجزا خون
تعداد بازدید : 676
بررسی های جدید محققان نشان می دهد وجود نوعی پروتئین به نام ای بی سی بی شش برای تولید مولكول هموگلوبین اهمیت دارد .
به نوشته جدیدترین شماره نشریه نیچر پروتئین ای بی سی بی شش در ساخت مولكول هموگلوبین كه وظیفه حمل اكسیژن را برعهده دارد نقش بسیار مهمی را ایفا می كند.
به گفته محققان پروتئین یاد شده در غشا خارجی نوعی اندامك سلولی به نام‌میتوكندری قرار می‌گیرد و در تولید مولكول هموگلوبین از این بخش از سلول همكاری می كند.
در واقع این مولكول به انتقال سایر مولكول های مهم در ساخت هموگلوبین به‌درون میتوكندری كمك می كند.
تاكنون نحوه انتقال پروتئین های لا‌زم برای تولید هموگلوبین به درون میتوكندری ناشناخته بود و یافته اخیر می تواند در شناخت بهتر بسیاری از بیماری هایی كه بر اثر نقص مولكول هموگلوبین به وجود می‌آیند به دانشمندان كمك كند.
به طور معمول زمانی كه مولكول هموگلوبین دچار نقص می شود كم خونی اتفاق می افتد.
مولكول ای بی سی بی شش مولكول های لا‌زم برای ساخت هموگلوبین را شناسایی می كند و آنها را به درون میتوكندری می كشد.
همچنین در صورتی كه مقدار مولكول یاد شده افزایش پیدا كند مقدار تولید مولكول هموگلوبین نیز افزایش پیدا می كند .
تاریخ درج : 1385/7/22
منبع خبر : www.salamnews.ir
نام : شهر :