اخبار
منبع : salamjavan.blogfa.com

زبان قرآن "آرامی" است نه "عربی" - خبری شگفت انگیز و امیدبخش برای ابهامات

سلام جوان

کریستف لوکزنبرگ* (Christoph Luxenberg) متخصص آلمانی در زبان شناسی تاریخی و واژه شناسی تطبیقی (Philologe) در سال ???? کتابی پیرامون زبان قرآن بنام « متن سوری- آرامی قرآن » منتشر کرد. این کتاب به لحاظ زبان شناختی و روشن کردن بسیاری از نکات ناروشن قران نقطه عطفی بشمار می رود. بسیاری از متخصصان و قرآن پژوهان غرب برای فهم و روشن کردن نکات ناروشن قرآن از قرن ?? از تفاسیر علمای دینی مسلمان کمک می گرفتند.

عالمان دینی مسلمان، متون و واژگان ناروشن و مبهم قرآن را به این نحو تفسیر می کردند که این واژ گان رازگونه هستند. مفسران قرآن در دنیای اسلام عمدتا بدلیل عدم فهم این متون و واژگان ناروشن بکار رفته در قرآن (که حداقل یک چهارم قرآن را شامل می شود) از تفسیر این متون با توجیه اینکه فقط خدا می تواند آن را تفسیر کند، رهایی می یافتند. اما دردهه های اخیر این تفاسیر برای قرآن پژوهان غرب غیر قابل قبول جلوه نموده و آنان را قانع نمی ساخت.

امروزه با بکار بردن دانش و روش فیلولوگی بسیاری از این مفاهیم ناروشن قابل فهم و تبیین شده است. کار علمی لوکزنبرگ بحث بسیار جدی را در بین اسلام شناسان و قرآن پژو هان در غرب بوجود آورده است.لوکزنبرگ در تحقیق خود (که متخصص در زبان آرامی است) نشان می دهد که زبان آرامی- سوریایی در زمان حیات پیامبر اسلام زبان نوشتاری افراد با سواد و با فرهنگ منطقه بوده است و زبان عربی به این گونه که ما امروز شاهد آن هستیم تکامل نیافته بود. لذا او در مطالعه قرآن بطور همزمان با دو زبان عربی و آرامی، به این نتیجه رسید که بسیاری از عبارت های عربی کلاسیک در قرآن، در ابتدا به زبان آرامی بوده و هستند.
او می نویسد در زمان فوت پیامبر اسلام (??? میلادی) کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن به شکل امروزی وجود نداشت. شکل امروزی قرآن در واقع در زمان خلیفه سوم یعنی عثمان (??? تا ???) نهایی شد و به تمام مناطق فرستاده شد و نسخه های دیگر و یا عبارت هایی که با عبارت های موجود در نسخه تهیه شده توسط عثمان اختلاف داشت از بین برده شد. کتاب مقدس مسلمانان (قرآن) به شکل فعلی آن به کمک افرادی جمع آوری شد که قسمتهایی از آن را ازحفظ می دانستند و یا بر روی پوست یا استخوان نوشته شده بود. (?) لوکزنبرگ در تحقیق خود ابتدا به زبان عربی و تکامل آن توجه کرده است و به این مورد اشاره دارد که در زمان پیامبر اسلام، عربی زبان ناکامل و ناقص (به لحاظدستوری و حروف صدا دار و اعراب که دارای فقط ?? حرف بود) بوده و لذا زبان نوشتاری آن زمان نبوده است. مطابق سنت اسلامی، نگارش قرآن به قرن هفتم میلادی بر می گردد ولی متون عربی و ادبیات عربی کامل از دو قرن پس از آن در قرن نهم ظاهر می شود یعنی همزمان با نگارش زندگینامه محمد توسط ابن هشام در ??? میلادی. بدین ترتیب اولین واژه شناسی عربی مبتنی بر ادبیات قرآن در سال ??? توسط الخلیل ابن احمد به نام کتاب «العین» یعنی ??? سال پس از مرگ پیامبر اسلام در ??? میلادی منتشر شد ( ?). از اینرو زمان تدوین و یکسان سازی نسخ متعدد قرآن در عصر عثمان، نسخه نهایی شده که امروزه نیز در بین مسلمانان رواج دارد، مبتنی بر زبان نوشتاری- گفتاری آرامی سوری بوده است و از همین رو دارای نقاط و فراز های بسیار مبهمی است که در زبان عربی متولد شده در دو قرن بعد، معانی غیر واقعی بخود می گیرند.
لوکزنبرگ در نتایج تحقیق خود توضیح می دهد که که زبان با نفوذ و فرهنگ مسلط در زمان پیامبر اسلام زبان و فرهنگ سوری- آرامی (syro- Aram?isch ) بود. او از طریق روش علمی در زبان شناسی تلاش می کند که به ریشه زبان آرامی درنوشته های قرآن پی ببرد و از این طریق می تواند به معانی بسیاری از آنچه که در قرآن به عربی اشتباه خوانده و ترجمه شده است پی ببرد. بخصوص در سوره های ?? و ?? که در آن به مومنان حوریان بهشتی وعده داده می شود. از نظر او متن قرآن مخلوطی از عبارت ها و وازگانی از حتی زبان ایرانیان و اتیوپیایی، عربی و آرامی بوده است و از این زبانها اقتباس شده است. مونا ناگر در همین ارتباط در مقاله خود یادآور می شود که در آغاز هم بین مفسران اسلامی قرآن این بحث وجود داشت اما رفته رفته این بحث مربوط به عناصرغیر عربی در قرآن در کشور های اسلامی و در بین علما ی دینی تابو شده است (?). لوکز نبرگ می نویسد برخلاف اعتقاد مسلمانان در واقع قرآن به زبان عربی نگاشته نشده است. به این معنا که زبان متن اولیه قرآن، یک زبان مخلوط و آمیخته از بخصوص عربی- آرامی بوده است . او توضیح می دهد که در آن زمان هیچ مدرسه عربی وجود نداشت بجز مرکز مسیحی الانبار و الحیرا در جنوب منطقه ای که امروزه از آن بنام عراق یاد می شود. اعراب آن زمان مسیحی شده بودند و بویژه سوریایی- مسیحی و زبان آنان سوری – آرامی بود. از قرن سوم میلادی، مسیحیان سوری برای ترویج پیام مسیح به ارمنستان، ایران، چین، هند، اتیوپی و ... می رفتند و از زبان بدوی و یا عربی استفاده می کردند. زبان عربی فقط مجموعه ای از اصوات بود و قاعده و گرامر نوشتاری یا حروف نداشت و مروجان دینی مسیحی ناچار بودند برای نوشتن اصوات عربی از الفبای سوری- آرامی استفاده کنند و بدین ترتیب زبان عربی- آ رامی متولد شد (?) (همانند زبان فارسی آمیخته با حروف لاتین در اینترنت بنام فینگلیش!).
بعد از آنکه زبان عربی تکامل یافت، زبان آرامی رفته رفته از بین رفت و دیگر برای نسل های بعد این زبان قابل فهم نبود. این در زمانی است که اسلام و زبان عربی بدلیل فتوحات خود توسعه می یابد و امپراتوری عرب مسلمان دامنه نفوذ و قدرت خود را بر بسیاری از مناطق گسترده می کند.

در نتیجه در چنین فضایی واژها و عبارات آرامی در قرآن که دیگر برای آنها فابل فهم نبود به زبان عربی ترجمه شد. اما این عبارات غلط خوانده شده و در نتیجه در سایه سلطه سیاسی بصورتاشتباه به عربی ترجمه شد. در این زمان باید توجه داشت که دین و سیاست دست در دست یکدیگر داشتند.
لوکزنبرگ به توجه به بسیاری از سوره های مکی توضیح می دهد که ادبیات موجود در این سوره ها در واقع ادبیات سوری- مسیحی است. از دید او بسیاری ازعربها در آن زمان با این ادبیات کم و بیش آشنایی داشتند. چرا که مذهب مسیحی و یهودی جامعه عرب آنزمان را تحت تاثیر قرار داده بود.

به طور مثال در زبان آرامی ( syro- Aram?isch) « حور » در واقع به معنی انگور است که در ادبیات سوری- مسیحی از میوه های خاص بهشتی است و به نظر لوکزنبرگ همین حور در سوره های ?? و ?? تحت عنوان حوریان بهشتی یا دختران باکره، بعدها به عربی معنی شده است. همچنین درسوره نور آیه ?? آمده است:« ای رسول خدا، زنان مومن را بگو تا چشمها را بپوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و.. باید سینه و دوش خود را به مقنعه بپوشانند »، درحالیکه معنای سوری- آرامی این عبارت به سادگی یعنی « آنها باید شال خود را دور کمرشان ببند ند». این شال و کمربند همان کمربندی است که در سنت مسیحی، خود عیسی مسیح نیز به دور کمر خود می بست و معنای نجابت داشت.
لوکزنبرگ کلمات و عبارت های اقتباس شده آرامی را چیز نویی نمی داند و به نظر او کلمه قرآن خود نیز از ریشه زبان آرامی (qeryana) است. نفوذ ادبیات مسیحی- سوریایی در قرآن بخصوص در سوره های مکی بسیار زیاد است تا جایی که این اندیشه را تقویت می کند که قرآن از همین ادبیات ناشی شده است. (مهاجرت پیروان پیامبر به دستور او از مکه به طرف حبشه در سایه فرمانروای عادل آن که مسیحی بود گویای شناخت دقیق و آشنایی پیامبر به این ادیان دارد).پویین از دانشگاه Saarlandesمتخصص در خط و خوشنویسی قرآن کار لوکزنبرگ را تائید می کند و معتقد است که او در مسیر درستی حرکت می کند.
پویین که تکه هایی از یک قرآن بسیار قدیمی را که در هنگام عملیات ساختمانی مسجد بزرگی در صنعا (در یمن) پیدا شده است مورد بررسی قرار داده است. بعضی از تکه های این قرآن تنها ?? سال بعد از فوت پیامبر اسلام نگاشته شده است. زمانی که پویین این یافته را بازسازی کرد، متوجه شد که این نسخه اختلاف بسیار آشکاری با نسخه رسمی فعلی قرآن دارد. او بر این باور است که با این یافته باید تاریخ اسلام را باز خوانی و بازنویسی کرد. چرا که قرآن دارای متن های متفاوتی است. در این تکه های قرآن پیدا شده در صنعا عبارات و واژگان آرامی بسیاری وجود دارد که با نوشتار اصلی عربی آن قابل تشخیص نیست. این دو زبان بسیار به هم شباهت داشتند. به این معنا که به لحاظ ساختار نوشتاری لغات بسیار مشترکی داشتند ولی با معنای متفاوت. به طور مثال در زبان هلندی و آلمانی (anbellen ) در زبان هلندی یعنی زنگ زدن ولی در آلمانی به معنی واق واق سگ است. لذا پویین سالها است که به لحاظ ساختار زبانی بدنبال تشخیص معانی در زبان عربی است (?).در پایان یادآوریاین نکته ضروری است که شناخت و آگاهی از این گونه یافته های پژوهشی می تواند به سازگاری بیش از پیش مسلمانان با اندیشه و شیوه زندگی دردنیای مدرن یاری رسانده و زمینه باز اندیشی پیرامون بسیاری ازآموزه های ناموزون با افکار و سلوک مدرن وعقلایی را فراهم نماید. ( Gerd- Rüdiger Puin )

به دلیل اینکه این مطلب رو من چند وقت پیش خونده بودم منبع اون رو یادم رفته بود و یکی از بازدیدکننده های خوب سلام جوان به نام احمد به ما چند تا منبع معرفی کردند که برای شما قرار می دم

منابع:

مشخصات کتاب کریستف لوکزنبرگ عبارت است از:

Christoph Luxenberg،“Die syro-aram?ische Lesart des Koran ” Verlag das arabische Buch،Berlin،

برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب محمد ارکون روشنفکر الجزایری به نام اسلام به دو زبان آلمانی و فرانسه مراجعه کنید:

Mohammed Arkoun ، ´´ Der Islam، Ann?herung an eine Religion´´ Verlag Palmyra ، Heidelberg،
S. 73 -82

http://www.mail-archive.com/proletar@yahoogroups.com/msg06993.html

http://www.allmystery.de/themen/pr23116

http://www.zeit.de/2003/21/Koran


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازیجدیدترین اخبار

نام : *

پیغام : *