دانش آی آر
حشرات از راه دور كنترل مي شوند
تعداد بازدید : 728

 

در این فناوری نوین به جز الكترودهای یاد شده از دریافت كننده علائم رادیویی نیز استفاده می شود تا بتوان پرواز حشره را كاملا تحت كنترل در آورد.<

دانشمندان در تلاشی بی سابقه مسیر پرواز حشرات را با كاشت الكترودهایی در آنها به صورت از راه دور كنترل می كنند.

در این پروژه جالب توجه دانشمندان در نظر دارند تا نوعی از سوسكها موسوم به سوسكهای گل را با استفاده از الكترودهای كاشته شده در مغز آنها به صورت كنترل از راه دور هدایت كنند.

در این فناوری نوین به جز الكترودهای یاد شده از دریافت كننده علائم رادیویی نیز استفاده می شود تا بتوان پرواز حشره را كاملا تحت كنترل در آورد.

دانشمندان دانشگاه كالیفرنیا برای این منظور ریز حلقه ای را ساخته اند كه سیگنالهای كنترلی را از رایانه ای كه در اطراف قرار دارد دریافت می كند.

علائم الكتریكی به واسطه الكترودهای یاد شده منتقل می شود و به حشره فرمان می دهند تا از زمین برخاسته، به چپ یا راست حركت كرده و در هوا مانور دهد.

این پروژه كه از سوی آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریكا حمایت می شود در آینده برای استفاده در نسل جدید سامانه های پروازی كنترل از راه دور به كار گرفته خواهد شد.

لینک خبر:

تاریخ درج : 1387/11/14
منبع خبر :
نام : شهر :