اخبار
منبع :

 

خبرگزاری دانشجویان ایران - واحد علوم پزشكی ایرانسرویس : مصاحبه ها/زنان ترس از درد زایمان از مهمترین علت های امتناع زنان از زایمان طبیعی است و همین امر سبب افزایش آمار سزارین شده است گرما به عنوان یكی از روش های غیر دارویی تسكین درد باعث كاهش شدت درد و افزایش سازگاری با درد می گردد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) واحد علوم پزشكی ایران فرشته بهمنش كارشناس ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشكی بابل با بررسی بر روی 64 نفر زن باردار در زایمان نخست پژوهشی را به انجام رساند كه طی آن افراد منتخب را در دو گروه گرما درمانی و مراقبت روتین قرار داده و پس از انجام آزمایشات و مطالعات نتایج به دست آمده را مورد مقایسه قرار داد. در بیماران گروه مراقبت در این روش علاوه بر مراقبت های روتین از دیلاتاسیون 4-3 سانتی متر دهانه رحم تا پایان مرحله اول زایمان از كیف آب گرم درقسمت تحتانی پشت و در مرحله دوم در قسمت پرنیه برخوردار بودند و شدت درد زایمان با استفاده از مقیاس خط كش درد مك گیل و طول مدت مراحل سه گانه زایمان با استفاده از ساعت دیجیتالی ، در دو گروه (هم مراقبت روتین و هم گروه نمونه گرما درمانی) تعیین گردید كه نمایانگر تاثیر مثبت گرما درمانی بود. یافته ها نشان داده كه گرما درمانی نه تنها تاثیری بر طول مدت مرحله دوم زایمان ، نوع زایمان و وضعیت خونریزی مادر و انقباض و ارتفاع قله رحم در یك ساعت اول پس از زایمان ندارد بلكه سبب كاهش شدت درد زایمان در زنان نخست زا می شود و بر طول مدت مراحل اول و سوم زایمان موثر است.انتهای پیام


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازیجدیدترین اخبار

نام : *

پیغام : *

 
سیستم تعمیر و نگهداری بهبود - PM