دانش آی آر
فقدان ابزار سنجش درد در كاهش كنترل درد مؤثر است
تعداد بازدید : 1163

 

فقدان ابزار سنجش درد، مدیریت ناصحیح، همكاری نكردن پزشك و پرستار در زمینه سنجش درد، نبودن قوانین و خط مشی‌ها، نقض دانش و مهارت ناكافی پرستاران از جمله موارد مؤثر ناتوانی پرستاری در كنترل درد است.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ پوران وروانی فراهانی كارشناس ارشد پرستاری در پژوهشی به بررسی تأثیر كمیتی درد بر مهارت ثبت علایم فیزیولوژیك سنجش درد در پرستاران پرداخت.

 

براساس این پژوهش، كاهش و برطرف كردن و رسیدگی به درد جزء حقوق كودكان است و كاهش درد جزء وظایف پرستاران است.

 

براساس این پژوهش؛ كلید رفع موانع ناتوانی در كنترل درد، آموزش مداوم، ایجاد انگیزه و نظارت و ارزشیابی است.

 

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد با توجه به ضرورت توانمندسازی پرستاران در افزایش مهارت ثبت علائم فیزیولوژیك سنجش درد،‌تشكیل كمیته پرستاری درد در بیمارستانها این توانمند سازی كمك شایانی می‌كند.

 

یادآور می‌شود: نتایج حاصل از این پژوهش در ششمین همایش ملی پرستاری كودكان ارائه شده است./س

تاریخ درج : 1387/11/13
منبع خبر :
نام : شهر :