دانش آی آر
پانسمان مرطوب براي بيماران سوختگي مطلوب تر است
تعداد بازدید : 1403

 

 خبرگزاری دانشجویان ایران - علوم پزشكی ایرانسرویس : گزارش ها/بهداشت و سلامت پانسمان های سوختگی به دو روش خشك و مرطوب انجام می شود كه پانسمان خشك به روش روتین بیمارستانی و پانسمان مرطوب به روش NA- ul RA انجام می شود. مهناز سید الشهدایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) واحد علوم پزشكی ایران بیان داشت : با در دست داشتن پرونده بالینی نمونه هایی از بیماران سوختگی درجه 2 با سطح سوختگی 10 درصد و كمتر ، هر دو روش پانسمان روی هر بیمار در دو ناحیه انجام شد. طبق یافته های این پژوهش میانگین نمره بهبودی در روش مرطوب در روزهای 3 ، 7 ، 13 و 21 و در روش خشك 14 روز بوده است لذا با كسب این یافته ها حفظ یك محیط مرطوب فیزیولوژیكی در درمان سوختگی مطلوب تر و پانسمان مرطوب مورد تایید قرار می گیرد.انتهای پیام

 

تاریخ درج : 1387/11/9
منبع خبر :
نام : شهر :