دانش آی آر
سلامت معنوي در مراقبت هاي بهداشتي براي پرستار و بيمار مهم است
تعداد بازدید : 857
وجود سلامت معنوی در پرستار باعث می شود كه او آماده مراقبت از بیمار با بالاترین كیفیت باشد همچنین ارتقای سلامت معنوی بیمار باعث بهبودی سریع تر او می شود.
 به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مژگان عباسی كارشناس ارشد پرستاری در طرحی به بررسی سلامت معنوی پرداخت.

در این طرح آمده است، كسب سلامتی و حفظ آن همیشه برای انسان مهم بوده است، تا چندی پیش برای پرسنل بهداشتی باور این كه معنویت در انسان بسیار مهم بوده و بر سلامتی و بیماری تاثیر داشته مشكل بود.

بر اساس این پژوهش، انسان ها موجوداتی چند بعدی (زیستی، اجتماعی و معنوی) هستند كه توجه نكردن به هر یك از این ابعاد باعث حذف بخش مهمی از وجود انسان می شود، در میان ابعاد وجودی انسان بعد معنوی بسیار مهم است. الگوهای سلامتی زیادی اهمیت بعد معنوی و چگونگی تاثیر آن بر دیگر ابعاد را نشان داده اند در این الگوها بعد معنوی دیگر ابعاد را احاطه كرده و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

یافته های این پژوهش نشان می دهد وجود سلامت معنوی در پرستار نشان آن است كه پرستار از سلامت كامل برخوردار بوده و آماده ارائه مراقبت از بیمار با بالاترین كیفیت است.

همچنین، ارتقای سلامت معنوی بیمار باعث می شود كه سریع تر به بهبودی و سلامت كامل دست یابد.
تاریخ درج : 1387/11/3
منبع خبر :
نام : شهر :