دانش آی آر
زنان براي فعاليت بدني مناسب، نيازمند حمايت هاي خانوادگي هستند
تعداد بازدید : 675
زنان برای داشتن فعالیت بدنی مناسب نیازمند حمایت خانوادگی و افزایش آگاهی و نگرش در خصوص فعالیت بدنی هستند.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران، فرشته مجلسی كارشناس ارشد پرستاری در طرحی به بررسی موانع موجود در فعالیت بدنی پرداخت.

در این طرح آمده است: اثرات مفید فعالیت بدنی منظم بر كسی پوشیده نیست، فعالیت بدنی از بیماری های قلبی، عروقی، سرطان و دردهای مفصلی ناشی از آتریت پیشگیری كرده و یا شدت آن را كاهش می دهد و به طور كلی از مرگ و میر زودرس جلوگیری می كند.

بر اساس این پژوهش، این بررسی به صورت یك مطالعه مقطعی در 573 زن شوهردار انجام شد و نتایج حاصل نشان داد كه 4/68 درصد زنان فعالیت بدنی مناسب نداشتند.

در بررسی موانع نیز،‌ موانع "وقت ندارم، حوصله و بنیه ندارم و تا به حال به آن فكر نكرده ام " به ترتیب موانع فردی بودند و كسی برای مراقبت فرزند وقت ندارم و عدم همكاری شوهر و خانواده و رضایت نداشتن شوهر به ترتیب موانع خانوادگی بودند كه با میزان فعالیت بدنی زنان ارتباط معنی داری داشتند.

یافته های این پژوهش نشان می دهد، زنان برای داشتن فعالیت بدنی مناسب، نیازمند حمایت های خانوادگی و افزایش آگاهی نگرش صحیح در خصوص فعالیت های بدنی هستند.
تاریخ درج : 1387/11/3
منبع خبر :
نام : شهر :