دانش آی آر
شيوه هاي جذب نوجوان به نماز
تعداد بازدید : 847
اولین گام برای ترغیب نوجوانان به خواندن نماز این است كه تلاش كنیم احساس خوشایندی نسبت به نماز پیدا كند زیرا اگر احساس خوبی به نماز داشته باشد، خود در پی كسب اطلاعات و شناخت بیشتر نسبت به آن بر می آید.

گام دوم به كارگیری شیوه های غیر مستقیم است لذا باید از به كارگیری جبر و فشار در فرزندان برای انجام فریضه نماز به طور جدی پرهیز و از روش هایی استفاده كنیم كه مطابق میل و علاقه نوجوانان باشد.

گام سوم، استفاده از الگوهای رفتاری است. همانند سازی با الگوهای محبوب، امری طبیعی و نظری است. مشاهده والدین، دوستان، نزدیكان، خویشان و دیگر الگوها هنگام اقامه نماز اثر خوشایندی در جذب نوجوان به این فریضه مهم خواهد داشت. لذا باید ضمن تعلیم و تكریم نماز به خصوص در سفر، میهمانی، مجالس عروسی، اردو و ... زمینه الگوپذیری فرزندانمان را فراهم آوریم.

گام چهارم، بیان خاطره های زیبا درباره اهمیت نماز است. بنابراین در مناسبت های مختلف خاطره های زیبا و اثر بخش نماز را كه خود تجربه كرده ایم یا از دیگران شنیده ایم و خوانده ایم برای فرزندانمان نقل كنیم.

باشد كه با استفاده از این روش ها، لذت برقراری ارتباطی ناب و خالص با خالق هستی و بهره مندی از فیوضات معنوی این احساس زیبا را به فرزندان خود هدیه دهیم.

زهره حریری باخدا
تاریخ درج : 1387/11/3
منبع خبر :
نام : شهر :