دانش آی آر
نتايج يك بررسي نشان مي دهد: ميزان آگاهي مردان در مورد ايدز بيش از زنان است
تعداد بازدید : 747
  علمی - پژوهشی/پژوهش نتایج یك مطالعه در دانشگاه علوم پزشكی سمنان حاكی است میزان آگاهی مردان در رابطه با ایدز و راه های انتقال و كنترل آن بیشتر از زنان است. به گزارش ایسنا منطقه علوم پزشكی تهران این پژوهش توسط گروهی از محققان دانشگاه علوم پزشكی سمنان با هدف تعیین میزان آگاهی افراد جامعه از بیماری ایدز و راه های انتقال و كنترل آن به روش توصیفی مقایسه ای بر روی گروه سنی 25-20 سال انجام گرفته است. گفتنی است اكثریت نمونه های این مطالعه متاهل بودند و تحصیلات عالی داشتند. بر اساس یافته های آماری این بررسی میزان آگاهی زنان از راه های انتقال ایدز 58درصد ومیزان آگاهی مردان 78درصد بود. همچنین 82 درصد مردان و 75 درصد زنان می دانستند كه ایدز درمان قطعی ندارد. تمام افراد مورد مطالعه آموزش های عمومی توسط رسانه های جمعی را برای شناخت بیشتر بیماری ایدز در سطح جامعه ضروری می دانستند چرا كه منبع كسب اطلاعات بیشتر این افراد رادیو، تلویزیون و روزنامه ها بود. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد میزان آگاهی مردان در رابطه با انتقال وروش های كنترل ایدز بیشتر از زنان است. محققان این طرح معتفدند آموزش در مورد بیماری ایدز برای هر 2 جنس ضروری است و با برنامه ریزی های فرهنگی می توان مشكلات مربوط به ایدز را كاهش داده وحل كرد.
تاریخ درج : 1387/10/26
منبع خبر :
نام : شهر :