دانش آی آر
سودمندي گياه باديان در درمان گرگرفتگي زنان
تعداد بازدید : 854
مصرف گیاه بادیان در درمان گرگرفتگی ناشی از روند سالمندی زنان سودمند است.
به گزارش شبكه خبر، چند تن از پژوهشگران دانشكده پرستاری
و مامایی دانشـگاه علـوم پزشكی شهید بهشتی تأثیر عصاره گیاه
بادیان یا در اصطلاح انیسون را بر گرگرفتگی ناشی از فرایند
یائسگی ، در 72 زن مسن تر از 50 سال بررسی كردند .

پژوهشگران به افراد مورد بررسی در یك دوره یك ماهه، روزانه 3 كپسول حاوی 100 میلی گرم عصاره بادیان تجویز كردند ، بر اساس این بررسی كه مشروح آن در مجله پژوهنده منتشر شد ، در هفته چهارم پس از درمان، تعداد گرگرفتگی روزانه از حدود 4 مورد و شدت آن از حدود 56 درصد ، به ترتیب به 1 مورد و 14 درصد می رسد.

به گفته پژوهشگران ، با توجه به این بررسی ، عصاره گیاه بادیان در كاهش دفعات و شدت گرگرفتگی زنان یائسه مؤثر است.

گرگرفتگی یكی از عوارض شایع دوران یائسگی است كه گاه به
حدی شدید است كه زندگی خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی
مبتلایان را متاثر می كند.

برای درمان این عارضه اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.
تاریخ درج : 1387/10/26
منبع خبر :
نام : شهر :