دانش آی آر
خانواده، آيينه تمام نماي رفتارهاي مذهبي فرزندان
تعداد بازدید : 484
فرزندان آن گونه عمل می كنند كه یاد می گیرند و یادگیری رفتارهای مذهبی و نماز خواندن در دوران خردسالی، پایدار و ماندگار است. در واقع نقش پذیری كودك از بزرگ ترها، یكی از عوامل ترغیب شدن او به سمت مسائل دینی به ویژه خواندن نماز است.

خانواده اصیل ترین و اصلی ترین نماد اجتماعی است و سلامت جوامع، در گرو تعالی و تعادل كانون مقدس خانواده است. بیشترین تكلیف و مسئولیت در امر تعلیم و تربیت فرزندان بر عهده مادران است و برای این كه مادران، این باغبان شكوفه های حیات، مربیان شایسته ای باشند، باید پدران همواره با خوشرویی، صبوری، قدردانی، تشكر و رفتارهای مهرآمیز، امنیت خاطر، نشاط، بهداشت روان و نیازهای مادی مادران را تأمین كنند. پدران و مادران در حقیقت باغبانان بوستان تربیت در محیط مقدس خانواده هستند لذا هر چه آگاهانه تر در تربیت فرزند كوشش كنند، ثمره و میوه شیرین تری در زندگی خواهند داشت. شایسته است قواعد حاكم بر خانواده، براساس روابط انسانی عاقلانه، همراه با انعطاف پذیری، گذشت و توافق اعضا باشد. اگر روابط اولیا با فرزندان بر پایه ترس، تحقیر و خصومت باشد، این امر موجب تزلزل در كارها و خود كم بینی و كج بینی می شود و در نتیجه، گرایش به سوی مذهب و مسائل دینی - به ویژه نماز كمتر می شود.

چه كنیم تا فرزندانمان نماز بخوانند؟

1- والدین باید در اموری مانند دید و بازدیدها، مراسم شادی و عزا، تفریحات و سرگرمی ها، نماز را در رأس همه امور قرار دهند.

2- پدر یا مادری كه امور مادی را مقدم بر نماز می شمرد و نماز را به بعد موكول می كند، الگوی رفتار مذهبی نامناسبی برای فرزندان خود خواهد بود.

3- در صورتی كه با سهل انگاری و اشتباه كودك در نماز خواندن مواجه شویم، اگر با مهربانی او را از غلط خواندن نماز باز داریم، بیشتر موجب تشویق او به خواندن نماز می شویم تا این كه متوسل به اجبار شویم.

4- تواضع والدین باعث می شود فرزند حس خوبی نسبت به شخصیت والدین پیدا كند و به سمت آن ها و رفتار و كردارشان جذب شود.

5- تنبیه نه تنها نقش بازدارنده دارد بلكه اگر روزی توان تنبیه و اعمال آن نباشد، لغزش در فرزند ایجاد می شود پس باید رفتار مذهبی را با احترام و مهربانی به فرزند آموخت.

6- نظر به این كه اساس و پایه اعتقادات فرزندان در خانواده آغاز می شود، تحكیم موقعیت خانواده و توجه به نیازهای زیستی، امنیتی و عاطفی آن و بالا بردن سطح فرهنگ و بینش خانواده، باید در رأس برنامه های آموزش و پرورش قرار بگیرد.

زهره حریری باخدا
تاریخ درج : 1387/10/21
منبع خبر :
نام : شهر :