دانش آی آر
تويوتا براي عبور از بحران اقتصادي اتومبيل خورشيدي توليد مي كند
تعداد بازدید : 680
شركت تویوتا یكی از رهبران تكنولوژی پاك در جهان به شمار رفته و در این راستا برنامه تولید اتومبیلهای خورشیدی و پاك خود را آغاز كرده است.
بزرگترین شركت اتومبیل سازی در ژاپن در حال تكمیل اتومبیلی الكتریكی- خورشیدی است كه انرژی مورد نیاز خود را با استفاده از نور خورشید تامین خواهد كرد.
شركت اتومبیل سازی تویوتا به صورت محرمانه در حال ساخت اتومبیلی خورشیدی است كه به منظور گسترش استفاده از این انرژی پاك و ایجاد تحول و تغییر مسیر در اقتصاد بحران زده این شركت تولید خواهد شد.
با این حال گزارشها نشان می دهد كه اتمام این اتومبیل به سالها زمان نیاز خواهد داشت. این اتومبیل دارای منبع الكتریكی خواهد بود كه قسمتی از انرژی خود را با استفاده از نور خورشید تولید شده به كمك تجهیزات خورشیدی نصب شده بر روی اتومبیل تامین خواهد كرد. در عین حال شارژ مجدد این اتومبیل با استفاده از انرژی تولید شده توسط صفحات خورشیدی موجود بر بدنه اتومبیل و همچنین بر سقف منازل مسكونی ممكن خواهد بود.
شركت تویوتا امیدوار است در آینده ای نه چندان دور اتومبیلی را با توانایی استفاده كامل از انرژی خورشیدی طراحی و تولید كند. تولید اتومبیلهای خورشیدی یكی از اهداف مهم بزرگترین شركت تولید كننده اتومبیل در ژاپن و با هدف ترقی در شرایط بحران اقتصادی جهانی است.
شركت تویوتا یكی از رهبران تكنولوژی پاك در جهان به شمار رفته و در این راستا برنامه تولید اتومبیلهای خورشیدی و پاك خود را آغاز كرده است.
تاریخ درج : 1387/10/15
منبع خبر :
نام : شهر :