دانش آی آر
روباتي با قابليت انهدام موشك بالستيك
تعداد بازدید : 693
مهر؛ دولت امریكا روبات جدیدی طراحی كرده است كه می تواند موشك های بالستیك دشمن را مورد هدف قرار داده و منهدم كند. روبات جدید تحت عنوان «وسیله نقلیه قاتل چندمنظوره» (MKV-L) به گونه یی طراحی شده كه می تواند با قدرت و انرژی خود در هوا پرواز كند، موشك ها را در آسمان ردیابی كرده و آنها را منفجر كند. روبات MKV-L توسط گروهی از دانشمند ان به سرپرستی شركت پیمانكار سیستم های فضایی لاكهیدمارتین طراحی و تولید شده است. این سلاح روباتیك آخرین و جدیدترین قطعه افزوده به سپر دفاع موشكی امریكا است كه اولین بار دولت ریگان در دهه 1980 در اوج جنگ سرد خبر ساخت این سپر دفاع موشكی را اعلام كرد. آزمایش روی MKV-L در پایگاه نیروی هوایی ادوارد در كالیفرنیا صورت گرفته و این آزمایش ها از سوی آژانس دفاع موشكی حمایت شده است.
تاریخ درج : 1387/10/14
منبع خبر :
نام : شهر :