دانش آی آر
توليد لباسهاي دافع حشرات
تعداد بازدید : 777
به منظور اینكه یونیفورمهای نظامی خصوصیات دفع حشره خود را حفظ كنند حتما باید به ماده permethrin آغشته شوند.
محققان با ایجاد تغییرات ساختاری و شیمیایی در ماده permethrin شیوه ای جدید را در تولید لباسهای نظامی دافع حشرات ارائه كردند.
استفاده از permethrin به منظور دفع حشرات موذی در تولید یونیفورم های ارتشی از سال 1991 رواج یافته است تا به این شیوه نیروهای نظامی از گزند حشرات موذی كه می توانند ناقل انواع بیماری های انسانی نیز به شمار روند، در امان بمانند.
با این حال میزان مقاومت خصوصیات این ماده در الیاف استفاده شده در این لباسها موضوعی است كه شركتهای مختلف بر سر آن به رقابت می پردازند. طی یكی از جدیدترین تحقیقات به عمل آمده شیمیدانان مركز حشره شناسی در گینزویل شیوه ای جدید و موثر را در دفع حشرات و محافظت از بدن در برابر گزیدگی ارائه كردند.
به منظور اینكه یونیفورمهای نظامی خصوصیات دفع حشره خود را حفظ كنند حتما باید به ماده permethrin آغشته شوند و در غیر این صورت خواص دافع حشره در این یونیفورم پس از شستشو از بین خواهد رفت.
محققان به منظور افزایش مقاومت این خصوصیات در لباسهای نظامی به ایجاد تغییرات در ساختار و تركیبات شیمیایی ماده permethrin پرداخته و خصوصیات دافعه و میزان پایداری آن را به میزان قابل توجهی افزایش دادند.
قبل از تولید و توزیع گسترده و به منظور اثبات كارایی، این شیوه با استفاده از یونیفورم های چند لایه و بر روی چهار داوطلب مورد آزمایش قرار گرفته و توانایی این روش جدید در برابر گزند دو نوع متفاوت از حشرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته مخترعان، استفاده از چنین شیوه ای می تواند به شكلی موثر بدن افراد را در مقابل گزند حشرات تحت حمایت و محافظت قرار دهد.
به دلیل عدم وجود شیوه ای استاندارد و قابل اطمینان در تولید انواع لباسهای دافع حشره در جهان، شیوه این محققان بسیار مورد توجه قرار گرفته و در تولید تجهیزات نظامی از جمله یونیفورم های نظامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تاریخ درج : 1387/10/13
منبع خبر :
نام : شهر :