دانش آی آر
بر اساس يك بررسي:كودكاني كه در معرض آسيب از سوي والدين قرار مي گيرند بيشتر به سمت مواد مخدرگرايش پيدا مي كنند
تعداد بازدید : 554
 علمی - پژوهشی/پژوهش یافته های این پژوهش نشان می دهد كودكانی كه مورد كودك آزاری قرار می گیرند بیشتر به سمت اعتیاد به سیگار و مواد مخدر گرایش پیدا می كنند.به گزارش ایسنا منطقه علوم پزشكی تهران این پژوهش توسط نیره باغچقی كارشناس پرستاری با هدف بررسی آسیب های روحی روانی جسمی و اجتماعی كودك آزاری در كودكان صورت گرفته است.یافته های آماری بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد كه حدود 20 درصد از كودكان شش تا 11 ساله و بیش از 9 درصد از نوجوانان 12 تا 18 ساله تنبیه بدنی می شوند.همچنین بیشترین موارد از كودك آزادی در طبقات پایین جامعه دیده می شود و 80 درصد از كودك آزاری ها از سوی والدین انجام می گیرد.علی رغم تمام این آسیب ها مشخص شده است كه فرهنگ گزارش دادن پدیده كودك آزاری وجود ندارد. گفتنی است كه مسائلی مانند ترس از آبروریزی، دخالت نكردن نزدیكان و آگاهی نداشتن مردم از سیستم های حمایتی باعث پنهان ماندن پدیده كودك آزاری شده است.در پایان پژوهشگران توصیه كرده اند كه تنها راه مبارزه با این معضل، اجرای مكرر قانون ویژه مرتبط با كودك آزاری است و بایستی علاوه بر حمایت های حقوقی، كودكان در معرض آموزش قرار بگیرند و نسبت به رفتارهای ناشایست آگاهی یابند.یافته های پژوهشگران نشان می دهد كه اگرچه در احكام اسلامی در رابطه با احترام به كودك توصیه و قوانینی برای برخورد با كودك آزاران تدوین شده است؛ اما موانعی وجود دارد كه رسیدگی به پدیده كودك آزاری را با مشكلاتی روبرو ساخته است.
تاریخ درج : 1387/10/12
منبع خبر :
نام : شهر :