دانش آی آر
زير ساختها و فضاهاي كار آفريني در كليه مناطق تهران ايجاد مي شود
تعداد بازدید : 413
ایجاد فضاهای كار آفرینی، خانه‌های كار آفرینی و ایجاد مراكز مجازی كار آفرینی در نواحی و مناطق مختلف شهر تهران از برنامه‌های ستاد كار آفرینی شهرداری تهران است.
 به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، دكتر عبادتی دبیر ستاد كار آفرینی شهرداری تهران در نشست مطبوعاتی ارایه گزارش پروژه GEM در ایران كه امروز در دانشكده كار آفرینی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: با حمایت از اجرای پروژه GEM در ایران به دنبال پیدا كردن دستورالعملی برای ساماندهی فعالیت‌های كار آفرینی هستیم.

وی افزود: پروژه GEM با كمك دانشكده كار آفرینی در شهر تهران نیز اجرا می شود. طبق آمار 5/5 درصد شهروندان تهرانی به انجام فعالیت كار آفرینی تمایل دارند.

عبادتی ادامه داد: حجم نمونه آماری شهری تهران 2 هزار و 200 نفر بوده است و شاخص‌های كار آفرینی در حوزه فعالیت های فرهنگی و اثر بخشی و آموزش مهارت‌های كار آفرینی بررسی می شود.

وی اشاره كرد: دو سال از راه اندازی ستاد كار آفرینی شهرداری 2می گذرد و مهمترین اقدامات طی این مدت جمع اطلاعات و آمار در این زمینه بوده است. توسعه كار آفرینی به كاهش ناهنجاری های اجتماعی، فقر و بیكاری در كشور منجر می شود.

دبیر ستاد كار آفرینی شهرداری یادآور شد: برای توسعه كار آفرینی باید فرهنگ كار آفرینی را افزایش داد كه این امر با برپایی سمینارها و نشست‌های تخصصی امكان پذیر است.
تاریخ درج : 1387/10/12
منبع خبر :
نام : شهر :