دانش آی آر
خانواده مسائل جنسي و بهداشت باروري را به نوجوانان آموزش دهند
تعداد بازدید : 491
آموزش مسائل جنسی ، بهداشت باروری ، رفتارهای پرخطر فردی از طریق خانواده به نوجوانان و جوانان اثربخش تر است.
خانواده مهمترین ركن جامعه و بهترین مكان برای حفظ و آموزش سلامت جسمی، جنسی و معنوی است.
دكتر امیر امیر خانی در كنگره ملی سلامت خانواده در مركز همایش های بین المللی رازی تهران گفت : آموزش مسائل جنسی ، بهداشت باروری ، رفتارهای پرخطر فردی از طریق خانواده به نوجوانان و جوانان اثربخش تر است.
وی افزود: به همین منظور وزارت بهداشت با تشكیل اداره سلامت مادران ، كودكان ، نوجوانان و جوانان ، میانسالان و سالمندان در چارچوب گروهای سنی مختلف به سلامت خانواده توجه جدی دارد.
مدیر كل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت خاطر نشان كرد : در این مركز علاوه بر برنامه های سلامت جسمی ، برنامه های سلامت روان ، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی نیز با توجه به گروه های سنی عملیاتی می شود.
تاریخ درج : 1387/10/9
منبع خبر :
نام : شهر :